SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig - KONTINUASJONSEKSAMEN

SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
SPÅ 2932
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Gillian Warner-Søderholm
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i internasjonal markedsføring - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester. Siste kontinuasjon tilbys våren 2018.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

SPÅ 2932 er et innføringskurs i muntlig kommunikasjon på spansk for profesjonell bruk. Det fokuserer på tematikk fra næringslivet, i form av diskusjoner og presentasjoner.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål

Studentene skal lære om:

  • kulturelt betingede forskjeller mellom nordmenn og spansktalende, med spesielt fokus på nærings- og arbeidsliv
  • handlings- og reaksjonsmønstre i bedrifter i spanskspråklige land
  • noen etiske problemstillinger i tilknytning til ovenstående
Ferdighetsmål

Studentene skal videreutvikle sine språklige ferdigheter i spansk, slik at de kan

  • delta aktivt i samtaler og diskusjoner i arbeidslivet
  • bruke spansk for å forberede, gjennomføre og vurdere presentasjoner
Holdningsmål

Studentene skal utvikle

  • bevissthet om egne verdier i profesjonelle møter med spansktalende
  • evnen til refleksjon rundt egne holdninger og deres betydning for kommunikasjon med spansktalende i næringslivssammenheng
Kursets innhold

Interkulturell kommunikasjon på spansk:

  • samtaler og diskusjoner om arbeidsrelaterte situasjoner

Presentasjoner:

  • fremstillinger på spansk av ulike temaer fra næringslivet
Læreprosess og tidsbruk

Kurset har 45 timer i klasserom. Denne tiden brukes i en viss grad til å gå gjennom pensum (forelesninger), men for det meste til samtaler og diskusjoner i grupper og forberedelse og gjennomføring av presentasjoner. Hver student bør gjennomføre 3 presentasjoner i løpet av kurset. Ved kursets begynnelse vil det foreligge en detaljert fremdriftsplan, slik at studentene kan fordele arbeidsmengden og møte godt forberedt til undervisningen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Spansk nivå 1 fra videregående skole, Handelshøyskolen BI`s studieforberedende Grunnkurs i spansk, eller tilsvarende. I tillegg vil det være en stor fordel å ha SPÅ 2931, Skriftlig kommunikasjon for næringslivet, 7.5 studiepoeng.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Muntlig eksamen
Eksamenskode:
SPÅ29321
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei30 Time(r)Individuell Kurset avsluttes med en 20 minutters individuell muntlig eksamen. Den består av to likeverdige deler. For å bestå muntlig eksamen må begge disse delene være bestått.
Del 1: En presentasjon på spansk, på 5 til 7 minutter, av et emne kandidaten har valgt med utgangspunkt i pensum.
Del 2: En samtale på spansk om temaer og situasjoner hentet fra pensum.

Hjelpemidler til eksamen
It´s learning, Internett, Power Point og/eller andre visuelle hjelpemidler.
Eksamen:
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Muntlig eksamen
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:30 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en 20 minutters individuell muntlig eksamen. Den består av to likeverdige deler. For å bestå muntlig eksamen må begge disse delene være bestått.
Del 1: En presentasjon på spansk, på 5 til 7 minutter, av et emne kandidaten har valgt med utgangspunkt i pensum.
Del 2: En samtale på spansk om temaer og situasjoner hentet fra pensum.

Hjelpemidler til eksamen
It´s learning, Internett, Power Point og/eller andre visuelle hjelpemidler.
Eksamenskode:SPÅ29321
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning45Time(r)
Selvstudium76Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver78Time(r)
Eksamen1Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:45 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:76 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:78 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:1 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Prost, Gisèle; Noriega Fernández, Alfredo 2009 Al día: curso intermedio de español para los negocios : nivel intermedio Sociedad General Española de Librería 143 sider - 8 kapitler
Prost, Gisèle; Noriega Fernández, Alfredo 2009 Al dia : curso de español para los negocios, nivel intermedio : cuaderno de ejercicios Sociedad General Española de Librería 87 sider - 8 kapitler.
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Messel, Bente 2010 Temas de actualidad y perspectivas culturales en la vida laboral. Noruega y países hispanos Handelshøyskolen BI 50sider.
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bull, Benedicte 2010 Latinamerikanske utfordringer Høyskoleforl
Castro Viudez, Francisca 2004 Aprende gramática y vocabulario (1) Sociedad General Española de Librería
Castro Viudez, Francisca, 2005 Aprende gramática y vocabulario (2) Sociedad General Española de Librería
Castro Viudez, Francisca 2006 Aprende gramática y vocabulario (3) Sociedad General Española de Librería
Castro Viudez, Francisca 2007 Aprende gramática y vocabulario (4) Sociedad General Española de Librería
Salkjelsvik, Kari Soriano; Pitloun, Petr 2007 Gyldendals spanske lommegrammatikk 2. utg Gyldendal undervisning
Salkjelsvik, Kari Soriano; Pitloun, Petr; Hoen, Kari Anne; Jacobsen, Lene 2007 Gyldendals øvelser i spansk grammatikk Gyldendal undervisning
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
En oversikt over bøyningen av spanske verb
En spansk-norsk/norsk-spansk ordbok
The Cuthbertson Verb Wheels. Spanish Verbs. Siste utgave
En spansk-spansk ordbok, helst en "Diccionario de uso" som har eksempler på hvordan ordene brukes