Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

MRK 3511 Innovative pris og produktutviklingsstrategier - KONTINUASJONSEKSAMEN

MRK 3511 Innovative pris og produktutviklingsstrategier - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
MRK 3511
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Nina Veflen
Kursnavn på engelsk: 
Innovative price and product development strategies
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i markedsføringsledelse - Programkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2020 Høst
2021 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset er faset ut og det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2020 og siste gang våren 2021.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Formålet med dette kurset er å gjøre studentene i stand til å lede produktutviklingsprosjekter, samt å prissette produkter. Gjennom kurset skal studentene lære å integrere forbrukerinnsikt, markedsforståelse, produktkunnskap og prismekanismer for å utvikle konkurransedyktige produkt- og prisstrategier.

Kunnskapsmål

Etter fullført kurs skal studenten kunne

 • utarbeide ulike produkt og prisstrategier, samt redegjøre for hvordan disse kan påvirke bedriftens konkurransefortrinn.
 • forklare betydningen av forbrukeratferd for produkt- og prisstyring
 • beskrive hvordan man kan analysere markedet for å skaffe seg produktrelevant forbrukerinnsikt.
 • beskrive hvordan ulike aspekter ved produktvalg og prissetting påvirker forbrukeradferd og derved valg av produkt- og prisstrategi.
Ferdighetsmål

Studentene skal kunne

 • klassifisere produkter basert på ulike former for segmentering
 • identifisere produkters konkurransefortrinn
 • gjennomføre kunde, bransje og konkurrentanalyser
 • vurdere verdien av produkt(er) basert på forbrukerinnsikt og derigjennom identifisere markedssegmenter
 • utvikle produkt- og prisstrategier
   
Generell kompetanse

Studentene skal gjennom dette kurset bli gjort oppmerksom på betydningen av å vektlegge samfunnsansvar og foreta etiske betraktninger for å utvikle en bærekraftig pris- og produktstrategi.

Kursets innhold
 • Introduksjon til produktutvikling
 • NPD prosesser
 • Mulighetskartlegging, kreativitet og forbrukerinnsikt  
 • Markedsanalyse for NPD
 • Konsepttesting og salgsanalyse
 • Ledelse av produktutvikling 
 • Introduksjon til pris og prissetting  
 • Markedsinnsikt for prissetting
 • Prissegmentering 
 • Sortimentprising
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Læringsmålene for kurset er gjennomført med en kombinasjon av forelesninger, cases, gruppearbeid, gruppepresentasjoner og tilbakemeldinger. 

For å sikre fremdrift på prosjektoppgaven skal studentene, i grupper (på inntil 3 studenter) lage en presentasjon av sitt prosjekt. Studentene vil få tilbakemelding på presentasjonen og prosjektet. Deltakelse på forelesninger er avgjørende for en vellykket gjennomføring av prosjektoppgaven.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Dette kurset er basert på kunnskaper studentene har tilegnet seg gjennom andre markedsføringskurs i løpet av studiet.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
30
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
MRK 35112
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
70
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
MRK 35113
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
33 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Presentasjon (plenum)
Forberedelse til undervisning
15 Time(r)
Forberedelse til undervisning
5 Time(r)
Forberedelse til presentasjon
Gruppearbeid / oppgaver
40 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
51 Time(r)
Informasjonsinnhenting og analyse
Eksamen
50 Time(r)
Prosjektoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.