KLS 3401 Live-bransjene

KLS 3401 Live-bransjene

Kurskode: 
KLS 3401
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anne-Britt Gran
Kursnavn på engelsk: 
Live industries
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2019 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset tar for seg ulike live-baserte kulturopplevelser som omfatter festivaler, konserter, kulturhus, opera og teatre, ballett/dans og eventer. Live-bransjene produserer og tilbyr unike kultur- og fellesskapsopplevelser. Dette har en rekke konsekvenser for hvordan organisasjoner og prosjekter opererer og virker i praksis. Livebransjene skaper øyeblikkskunst, og publikum må besøke arrangementet på stedet, i motsetning til hvordan det digitale kulturkonsumet fungerer. Livebransjene er samtidig også berørt av digitaliseringen gjennom streaming av konserter og forestillinger, gjennom sosiale medier og digitale markedsføringsverktøy. Livebransjene har også stor betydning utover egen virksomhet: Turister reiser for å besøke livearrangementer, og liveaktører profilerer og utvikler steder.

Kunnskapsmål

I kurset vil studentene tilegne seg kunnskaper om livebransjenes kjennetegn, aktører, finansieringsmåter, markeder, publikum, digitalisering og bransjenes betydning for reiseliv, byutvikling og merkevarebygging. Studentene vil også tilegne seg kunnskaper om offentlig og privat finansiering, samt kjennetegn ved ledelse av kreativ virksomhet.

Ferdighetsmål

I kurset vil studentene utvikle ferdigheter tilknyttet det å skaffe offentlige og private midler i livebransjene. De vil også utvikle ferdigheter til å lede kreative mennesker og prosjekter.

Generell kompetanse

I løpet av kurset vil studentene utvikle respekt for både de kunstneriske og de økonomiske aspektene som kjennetegner livebransjene.

Kursets innhold
  • Hva er livebransjene? - om hva det betyr økonomisk, kunstnerisk og organisatorisk at en kulturopplevelse er live
  • Aktører og verdikjeder
  • Verdiskaping, sysselsetting og lønnsomhet
  • Offentlige og private finansieringsformer; Kulturdepartementet og Norsk kulturråd, kultursponsing og fondsfinansiering, publikumsinntekter, markedet mm
  • Forbrukermarkedet, bedriftsmarkedet og internmarkedet
  • Publikum og forbruksmønstre
  • Digitaliseringens muligheter og utfordringer for de performative livebransjene
  • Livebransjenes betydning for reiselivsnæringen, by- og stedsutvikling
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med forelesninger og student-presentasjoner i klassen.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave
Eksamenskode: 
KLS 34011
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Annet i klasserom
6 Time(r)
Studentpresentasjoner i forelesninger
Forberedelse til undervisning
70 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
24 Time(r)
Innlevering(er)
70 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.