GRA 6271 Forretningsjus - KONTINUASJONSEKSAMEN

GRA 6271 Forretningsjus - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
GRA 6271
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Inge Unneberg
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Høst
2019 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Siste kontinuasjon i dette kurset er høsten 2018 og våren 2019.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Innholdet i fagområdet forretningsjus har trukket klare konsekvenser av at statsautoriserte revisorer i praksis har krevende oppgaver i forhold til forhold til forskjellige juridiske spørsmål. Det gis derfor en innføring i juridiske disipliner der revisor har behov for spisskompetanse og er ilagt oppgaver ut fra det offentlige regelverk.

Kunnskapsmål

Kurset gir fordypning på områder som er sentrale for statsautoriserte revisorer.

Studentene skal ha god innsikt i:

 • Utvalgte deler av kontraktsretten
 • Panterettslige regler som gir grunnlag for å vurdere foretakenes garantier og pantstillelser
 • Grunnleggende kunnskap om reglene om gjeldsforhandling og konkurs
 • Grunnleggende kunnskap om arbeidsrettslige regler, og god innsikt i reglene om omorganiseringer og omstruktureringer

Kurset gir fordypning på områder som er sentrale for statsautoriserte revisorer.

Ferdighetsmål

-

Holdningsmål

-

Kursets innhold

Kontraktsrett, pengekravsrett, panterett, konkursrett, arbeidsrett

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gir fordypning på et område som er sentralt for statsautoriserte revisorer. De forskjellige emnene må ses i sammenheng. Ikke alle emner blir gjennomgått i forelesninger.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs, er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62711
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja3 Time(r)
 • Tospråklig ordbok
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Individuell Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Tospråklig ordbok
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet:3 Time(r)
Kommentar: Skriftlig eksamen med tilsyn.
Eksamenskode:GRA62711
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer