GRA 6271 Forretningsjus - RESIT EXAMINATION

GRA 6271 Forretningsjus - RESIT EXAMINATION

Kurskode: 
GRA 6271
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Inge Unneberg
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Undervisningstermin(er): 
2017 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Høst
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon: 

Innholdet i fagområdet forretningsjus har trukket klare konsekvenser av at statsautoriserte revisorer i praksis har krevende oppgaver i forhold til forhold til forskjellige juridiske spørsmål. Det gis derfor en innføring i juridiske disipliner der revisor har behov for spisskompetanse og er ilagt oppgaver ut fra det offentlige regelverk.

Læringsmål: 

Kurset gir fordypning på områder som er sentrale for statsautoriserte revisorer.

Studentene skal ha god innsikt i:

 • Utvalgte deler av kontraktsretten
 • Panterettslige regler som gir grunnlag for å vurdere foretakenes garantier og pantstillelser
 • Grunnleggende kunnskap om reglene om gjeldsforhandling og konkurs
 • Grunnleggende kunnskap om arbeidsrettslige regler, og god innsikt i reglene om omorganiseringer og omstruktureringer

Kurset gir fordypning på områder som er sentrale for statsautoriserte revisorer.

Ferdighetsmål: 

-

Holdningsmål: 

-

Kursets innhold: 

Kontraktsrett, pengekravsrett, panterett, konkursrett, arbeidsrett

Læreprosess og tidsbruk: 

Kurset gir fordypning på et område som er sentralt for statsautoriserte revisorer. De forskjellige emnene må ses i sammenheng. Ikke alle emner blir gjennomgått i forelesninger.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs, er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner: 

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62711
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Invigilation3 Time(r)
 • Tospråklig ordbok
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Tospråklig ordbok
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:GRA62711
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100