GRA 6271 Forretningsjus - RESIT EXAMINATION

GRA 6271 Forretningsjus - RESIT EXAMINATION

Kurskode: 
GRA 6271
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Inge Unneberg
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
2018 Høst
2019 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Innholdet i fagområdet forretningsjus har trukket klare konsekvenser av at statsautoriserte revisorer i praksis har krevende oppgaver i forhold til forhold til forskjellige juridiske spørsmål. Det gis derfor en innføring i juridiske disipliner der revisor har behov for spisskompetanse og er ilagt oppgaver ut fra det offentlige regelverk.

Kunnskapsmål

Kurset gir fordypning på områder som er sentrale for statsautoriserte revisorer.

Studentene skal ha god innsikt i:

 • Utvalgte deler av kontraktsretten
 • Panterettslige regler som gir grunnlag for å vurdere foretakenes garantier og pantstillelser
 • Grunnleggende kunnskap om reglene om gjeldsforhandling og konkurs
 • Grunnleggende kunnskap om arbeidsrettslige regler, og god innsikt i reglene om omorganiseringer og omstruktureringer

Kurset gir fordypning på områder som er sentrale for statsautoriserte revisorer.

Ferdighetsmål

-

Holdningsmål

-

Kursets innhold

Kontraktsrett, pengekravsrett, panterett, konkursrett, arbeidsrett

Læreprosess og tidsbruk

Kurset gir fordypning på et område som er sentralt for statsautoriserte revisorer. De forskjellige emnene må ses i sammenheng. Ikke alle emner blir gjennomgått i forelesninger.

Selv om det ikke er krav til fremmøte i alle kurs, er det studentens ansvar å fremskaffe informasjon gitt i klassen som ikke er lagt ut på It's learning, hjemmesider eller i tekstbøker.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62711
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
-
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja3 Time(r)
 • Tospråklig ordbok
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Tospråklig ordbok
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
 • Skattelovsamling
 • Revisors håndbok / Særtrykk uten kommentarer
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:GRA62711
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors Year Title Edition Publisher StudentNote
Børresen, Pål 2013 Konkurs: enkeltforfølgning, gjeldsforhandlinger og konkurs 7. utg Cappelen Damm akademisk  
Falkanger, Thor 2013 Introduksjon til panteretten: stiftelse, virkninger og tvangsfullbyrdelse 2. utg Universitetsforl  
Giertsen, Johan 2014 Avtaler 3. utg Universitetsforl  
  2002 Kontraktsrett 2: Avtalebrudd og partsskifte 2. utg Papinian Med unntak av kap. 2, 21 og 22
Storeng, Nils H.; Lund, Arve Due; Beck, Tom Henrik 2014 Arbeidslivets spilleregler 3. utg Universitetsforl Del 1 s. 25-42, del 2 s. 43-226, del 3 s. 227-394, 407-415, del 4 s. 417-421, s. 461-463, del 5 s. 465-503

No importance set

Book
Authors/Editors Year Title Edition Publisher StudentNote
Bergsåker, Trygve 2015 Pengekravsrett 3. utg Gyldendal juridisk  
No type set
Authors/Editors Year Title Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

I løpet av kurset kan det bli delt ut materiale på flere emner som er relevante for kurset og eksamen