FAK 2623 Bedriftsforsikring - skade

FAK 2623 Bedriftsforsikring - skade

Kurskode: 
FAK 2623
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ørnulf Daler
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Undervisningstermin(er): 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon: 

Etter endt kurs skal studentene kunne selge og gi veiledning om Brann- og kombinert forsikring, ansvarsforsikring, motorvognforsikring og transportforsikring til små og mellomstore bedrifter.

Læringsmål: 

Studentene skal etter kurset kunne redegjøre for rettslig erstatningsansvar og kunne vilkår for ansvarsforsikring, kunne vilkår for og tariffere innen brann- og kombinert forsikring og kunne transportforsikringsvilkår og leveringsbetingelser.

Ferdighetsmål: 

Studentene skal kunne gi råd til kunder ved avtaleinngåelse innen områdene brann/kombinert, ansvarsforsikring og transportforsikring for små og mellomstore bedrifter.

Holdningsmål: 

Gjennom kurset tilsiktes studentene å opparbeide en bevisst holdning til at de valg de i sin yrkesutøvelse må treffe, eller råd de må gi, først og fremst har stor betydning for andre.

Kursets innhold: 

Brann og kombinert forsikring
Forsikringsavtaleloven, forsikringsavtalen, vilkår, tariff og skadeoppgjør

Ansvarsforsikring
Erstatningsansvar, vilkår, tariffering og risikovurdering

Motorvognforsikring
Tariffering, vilkår, skadeoppgjør

Transportforsikring
Produktkunnskap, leveringsbetingelser, transportørens ansvar, vilkår, tariffering, forsikringsbevis og felleshavari.

Læreprosess og tidsbruk: 

Deltid
Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium og 4 obligatoriske innsendingsoppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på 4 (2+2) samlingsdager. Obligatorisk deltakelse
 

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner: 

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav: 

Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kjennskap til norsk forsikringsvirksomhet. Kurset "Innføring i forsikring" bør være gjennomgått. Egen erfaring fra arbeid i forsikring er også en viktig kilde til forståelse.

TypeVektingTilsynDurationGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26231
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100No invigilation72 Time(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen på 72 timer. Hjemmeeksamen kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:72 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med en hjemmeeksamen på 72 timer. Hjemmeeksamen kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. For at eksamen skal bli godkjent til autorisasjon kreves karakteren C eller bedre.
Eksamenskode:FAK 26231
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning28Time(r)Deltagelse på intensivundervisning 4 dager
Innlevering(er)24Time(r)4 obligatoriske innsendingsoppgaver
Selvstudium120Time(r)Arbeid med pensumstoff og aktiviteter på It's learning
Eksamen28Time(r)Hjemmeeksamen
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:28 Time(r)
Kommentar:Deltagelse på intensivundervisning 4 dager
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:24 Time(r)
Kommentar:4 obligatoriske innsendingsoppgaver
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:120 Time(r)
Kommentar:Arbeid med pensumstoff og aktiviteter på It's learning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:28 Time(r)
Kommentar:Hjemmeeksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.