ENT 3604 Internasjonalt entreprenørskap

ENT 3604 Internasjonalt entreprenørskap

Kurskode: 
ENT 3604
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Heidi Wiig
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i entreprenørskap og økonomi - Programkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Globalisering er med å endre hvor og hvordan bedrifter utvikler sin innovative kapasitet og hvor de økonomiske prosesser finner sted. Flytting av arbeidsintensive produksjonsprosesser til lavkostland har funnet sted lenge. Med Kina og India i spissen er slike land også på full fart inn i utvikling av kompetanse med dertil kompetanseintensiv industri. Det å starte en bedrift innebærer i stadig større grad å etablere seg på et internasjonalt eller globalt marked og å samspille med andre miljøer i utlandet i utvikling av bedriften. I mange tilfeller er det nasjonale hjemmemarkedet for lite til å bære en bedriftsetablering. Verdikjeden kan inkludere utenlandske leverandører.

Kurset ligger i skjæringspunktet mellom ’international business’ og entreprenørskap.  Videre vil kurset på ulike former for internasjonalisering; gradvis utenlandsetablering, born globals, og å følge kunder utenlands (nettverksinternasjonalisering).

Kunnskapsmål

Studentene skal forstå begreper knyttet til globalisering av produksjon og innovasjon, samt sentrale begreper knyttet til internasjonalt entreprenørskap. Studentene skal forstå hva som karakteriserer internasjonalisering av entreprenørielle aktiviteter samt hvordan dette skjer, samt forstå hvordan ulike internasjonale kontekster har betydning for entreprenørielle prosesser og virkemåter.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne se muligheter og risiko forbundet med internasjonalisering av aktiviteter i ulike regioner. Studentene skal kunne forstå hvordan entreprenøriell utvikling påvirker både hjemmeaktiviteter og aktiviteter internasjonalt. Studentene skal kunne operasjonalisere sentrale begreper og analysere faktorer av betydning for internasjonalisering av entreprenørielle aktiviteter.

Holdningsmål

Studentene skal utvikle en kritisk holdning til internasjonalisering og globalisering av produksjon og innovasjon og vurdere internasjonalt entreprenørskap ut i fra et etisk perspektiv.

Kursets innhold
 • Den internasjonale konkurransearena
 • Internasjonalisering av salg, produksjon og innovasjon
 • Stegvis internasjonalisering
 • Born Globals
 • Internasjonalisering gjennom nettverk
 • Business Model Canvas brukt i et internasjonaliseringsperspektiv
Læreprosess og tidsbruk

Kurset inkluderer forelesninger, gjesteforelesninger og studentdeltakelse relatert til cases og pensum. Studentene skal i løpet av semesteret skrive 2 oppgaver og rapportere fra dette i klassen. 

Mappen som skal leveres til bedømming ved semesterets slutt skal bygges opp av 2 hovedelementer. Mappen skal løses i grupper på 2 - 4  studenter. Det er mulig å søke om individuell gjennomføring. Kontakt tor.haugnes@bi.no.

Begge oppgavene besvares, innlevering 2) lastes opp som vedlegg til landrapporten.

 1. Skriftlig oppgave 1, teller 80% av totaltkarakteren
  Entreprenør- og landundersøkelsesrapport.
 2. Skriftlig oppgave 2., teller 20% av totalkarakteren
  Case om et gitt tema fra pensum eller undervisningen. Leveres om PowerPoint. 

Nærmere informasjon om frister og oppbygging av mappen vil bli gitt ved kursstart.

Det forutsettes at studenten disponerer PC og kan bruke standard programvare og BIs informasjonssystemer som Itslearning

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Det forventes at studentene deltar på forelesningene i kurset

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Generelle kunnskaper innenfor økonomisk-administrative fag.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ENT36041
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (2 - 4)Elementene som skal inngå i mappeevalueringen, samt antall studenter i gruppene er spesifisert under punktet "Læreprosess..." i kursbeskrivelsen.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (2-4)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Elementene som skal inngå i mappeevalueringen, samt antall studenter i gruppene er spesifisert under punktet "Læreprosess..." i kursbeskrivelsen.
Eksamenskode:ENT36041
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Mappe-evaluering
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r)
Forberedelse til undervisning70Time(r)
Forberedelse til undervisning20Time(r)Forberede presentasjoner og deltakelse i klassen
Gruppearbeid / oppgaver74Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:70 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:20 Time(r)
Kommentar:Forberede presentasjoner og deltakelse i klassen
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:74 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bower, Joseph L.; Gilbert, Clark G. 2005 From resource allocation to strategy   Oxford University Press  
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Hofstede, Geert; Minkov, Michael; Hofstede, Gert Jan cop. 2010 Cultures and organizations: software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival Cultures and organizations: software of the mind : intercultural cooperation and its importance for survival 3rd ed McGraw-Hill Kap.1 og kap. 11
Katz, Jerome A.; Shepherd, Dean A. 2005 International entrepreneurship International entrepreneurship   Elsevier Kapittel 2 (19 sider)
Blindheim, Bjørn-Tore; Langhelle, Oluf; Laudal, Thomas   Responsible supply chain management - the economic and political responsibility of companies within global supply chains Responsible supply chain management - the economic and political responsibility of companies within global supply chains     Kap. 7, s. 164-192
Wictor, Ingemar   A Born Global Company’s Way to Growth A Born Global Company’s Way to Growth      
Kummerle, W.   The Process of International Expansion: Comparing Resource Allocation in Established Firms and Entrepreneurial Start-ups The Process of International Expansion: Comparing Resource Allocation in Established Firms and Entrepreneurial Start-ups      
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
McDougall, P. P.; Oviatt, B. M. 2000-10-01 INTERNATIONAL ENTREPRENEURSHIP: THE INTERSECTION OF TWO RESEARCH PATHS.      
Oviatt, Benjamin M.; McDougall, Patricia P. 2005-09 Defining International Entrepreneurship and Modeling the Speed of Internationalization      
Phillips McDougall, Patricia; Shane, Scott; Oviatt, Benjamin M. 1994-11 Explaining the formation of international new ventures: The limits of theories from international business research      
Johanson, Jan 1977 THE INTERNATIONALIZATION PROCESS OF THE FIRM - A MODEL OF KNOWLEDGE DEVELOPMENT AND INCREASING FOREIGN MARKET COMMITMENTS      
Kuemmerle, Walter 2002-3 Home base and knowledge management in international ventures      
Kuemmerle, Walter 2005 The Entrepreneur's Path to Global Expansion      
Sapienza, Harry J.; De Clercq, Dirk; Sandberg, William R. 2005-7 Antecedents of international and domestic learning effort      
Johanson, Jan; Vahlne, Jan-Erik 2003 Business Relationship Learning and Commitment in the Internationalization Process   Journal of International Entrepreneurship  
Johanson, Jan; Vahlne, Jan-Erik 2009-12 The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership   Journal of international business studies  
Melén, Sara; Nordman, Emilia Rovira 2009-8 The internationalisation modes of Born Globals: A longitudinal study      
Andersson, Svante; Florén, Henrik 2011-9 Differences in managerial behavior between small international and non-international firms      
Mikhailova, Olga; Olsen, Per Ingvar 2016-7-12 Internationalization of an academic invention through successive science-business networks: The case of TAVI      
Rotter, Julia Patrizia; Airike, Peppi-Emilia; Mark-Herbert, Cecilia 2014-12 Exploring Political Corporate Social Responsibility in Global Supply Chains      
Clausen, L. 2007-12-01 Corporate Communication Challenges: A 'Negotiated' Culture Perspective      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Kuemmerle, W. 2007 Note on conceptual foundations and contributions of the international entrepreneurship course      
  2015 World Trade Report 2015   WTO  
Webpage
Authors/Editors Tittel Journal URL Publisher StudentNote
  GEM Norway 2014 Report (eller sist oppdaterte versjon) GEM Norway 2014 Report (eller sist oppdaterte versjon) Resource   (ca 50 sider)