ELE 3715 Logistics and Marketing Channels

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ELE 3715 Logistics and Marketing Channels

Kursansvarlig
Bente Merete Flygansvær

Institutt
Institutt for strategi og logistikk

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Engelsk

Innledning


Læringsmål

  Forkunnskaper


  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Coughlan, Anne T., ... [et al.]. 2006. Marketing channels. 7th ed. Pearson Prentice Hall
  Jonsson, Patrik. 2008. Logistics and supply chain management. McGraw-Hill


  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt

   Dataverktøy


   Læreprosess og tidsbruk


    Eksamen


    Eksamenskode(r)


    Hjelpemidler til eksamen


    Kontinuasjon


    Tilleggsinformasjon