ELE 3715 Logistics and Marketing Channels

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

ELE 3715 Logistics and Marketing Channels


Kursansvarlig
Bente Merete Flygansvær

Institutt
Institutt for strategi og logistikk

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Engelsk

Innledning


Læringsmål


  Forkunnskaper


  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Coughlan, Anne T., ... [et al.]. 2006. Marketing channels. 7th ed. Pearson Prentice Hall
  Jonsson, Patrik. 2008. Logistics and supply chain management. McGraw-Hill


  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt

   Dataverktøy


   Læreprosess og tidsbruk


    Eksamen


    Eksamenskode(r)


    Hjelpemidler til eksamen


    Kontinuasjon


    Tilleggsinformasjon