BIK 2904 Situasjonsbestemt ledelse

BIK 2904 Situasjonsbestemt ledelse

Kurskode: 
BIK 2904
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Geir Thompson
Emnenavn på engelsk: 
Situational Leadership
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Praktiske verktøy i lederrollen.
Dette er et innførings- og oppfriskningskurs for å lede en gruppe, en avdeling eller en mindre organisasjon. Det legges vekt på praktiske "verktøy" som ledere umiddelbart kan gjøre bruk av. Ledere bør forstå sine medarbeidere og den situasjon de er i. Ledere bør deretter utvikle gode relasjoner til sine medarbeidere og velge den lederstil som passer best i den aktuelle situasjonen. Ledere bør dessuten bidra til å utvikle kompetansen til sine medarbeidere. Kurset passer også for deltakere som forbereder seg på en lederstilling.

Kunnskapsmål

Etter at kurset er avsluttet, skal deltakerne:

 1. Ha tilegnet seg en oversikt over moderne ledelse
 2. Kjenne til ledelse på fem ulike nivåer: Ideologisk ledelse, strategisk ledelse, administrativ ledelse og operativ ledelse, samt selvledelse
 3. Kjenne til følgende lederteorier: Ledergitteret, situasjonsbestemt ledelse, selvledelse/superledelse, transaksjonsledelse og transformasjonsledelse
 4. Ha innsikt i lederens verktøykasse: Målsetting, delegering, tilbakemelding, konfliktbehandling m.v.
 5. Forstå hva emosjonell intelligens er.
Ferdighetsmål
 1. Kunne benytte situasjonsbestemt ledelse i en praktisk situasjon
 2. Kunne benytte minst 10 konkrete virkemidler hentet fra "lederens verktøykasse"
 3. Utvikle sin egen emosjonelle intelligens og bruke denne ferdigheten i praksis
 4. Kunne utfordre og støtte medarbeidere til å lykkes
 5. Sette opp en plan om hvordan en selv kan videreutvikle seg som leder

 

Holdningsmål
 1. Ha en altruistisk grunnholdning og hjelpe medarbeidere og kunder til å lykkes
 2. Være opptatt av at medarbeidere utvikler sine signaturstyrker og har meningsfulle oppgaver
 3. Reflektere over egne signaturstyrker og det å bli en enda bedre utgave av seg selv
 4. Ha en konstruktiv, kritisk holdning til teorier og verktøy i ledelse
 5. Være bevisst positive og negative konsekvenser ved bruk av disse teoriene og verktøyene
Kursets innhold

Perspektiver på effektiv ledelse

 • Hva innebærer det å være leder? Ledelse på fem nivåer
 • Jeg som leder: Utfordringer og muligheter
 • Paradokser og dilemmaer i lederrollen
 • Transaksjonsledelse og transformasjonsledelse

Situasjonsbestemt ledelse

 • Alternative lederstiler: Instruere, coache, delta og delegere
 • Valg av lederstil; - betinget av medarbeidernes kompetanse ("kan") og forpliktelse ("vil")
 • Utvikling av medarbeideres kompetanse
 • Praktisk bruk av situasjonsbestemt ledelse

Lederens verktøykasse

 • Emosjonell intelligens: Selvinnsikt og empati. Selvledelse og relasjonsledelse
 • Utvikling av signaturstyrker
 • Målsetting. Delegering. Empowerment
 • Selvledelse. Styring av egne tanker. Mentale kart
 • Ros og ris. Tilbakemelding. 360-graders evaluering
 • Medarbeidersamtale. Coaching
 • Personlig effektivitet. Arrestere tidstyver
 • "Flow"
 • Konfliktbehandling. Bruk av makt
 • "Suksessfaktorer" og fallgruver i lederrollen

En personlig utviklingsplan

 • Hvordan kan jeg utvikle meg videre som leder?
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 42 kurstimer med forelesninger, gruppearbeid o.l. Ved interne kurs vil noe av tiden settes av til innspill fra den enkelte virksomhet og oppgavematerialet kan hentes fra den aktuelle virksomhet. Det legges stor vekt på utvikle et godt og støttende læremiljø. 

BI Nettstudier 

I kursgjennomføringen ved BI Nettstudier benyttes nettbasert undervisningsplattform i kombinasjon med samlinger. Her publiserer nettlærer fagstoff, øvingsoppgaver (inklusive innsendingsoppgaver med tilbakemeldinger), samt eventuelle case og digitale læringsressurser.Studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Deltakerne bør ha noe innsikt i organisasjon og ledelse og/eller praktisk erfaring som leder.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 29041
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja5 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell Fem timers skriftlig eksamen.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:5 Time(r)
Kommentar:Fem timers skriftlig eksamen.
Eksamenskode:BIK 29041
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.