EMS 3416 Law and Real Estate

APPLIES TO ACADEMIC YEAR 2016/2017
Norwegian version

EMS 3416 Law and Real Estate


Responsible for the course
Thorunn Falkanger, Paul H Fjeldheim

Department
Department of Law

Term
According to study plan

ECTS Credits
7,5

Language of instruction
Norwegian

Introduction


  Learning outcome

   Prerequisites


   Compulsory reading
   Books:
   Bråthen, Tore og Margrethe Røse Solli, red. Lærebok i praktisk eiendomsmegling. Del 1. Siste utg. Norges Eiendomsmeglerforbund. Kapittel Kapittel 2, 6.1 - 6.6 (unntatt 6.6.3), 9, 10, 11,12 og 13
   Edvardsen, Knut Ivar ... [et al.]. 2009. Boligkjøperboka : undersøk boligen før du kjøper. SINTEF Byggforsk. Del 1 og s.160-175
   Håndbok for Norges eiendomsmeglerforbund. Siste utg. Norges eiendomsmeglerforbunds servicekontor. Sidene om Finanstilsynet under Faglig del og hele kapittel om Markedsføring
   Langfeldt, Bråthen, Viken, Minde. Lov og rett for næringslivet. Siste utg. Gyldendal forlag. kap. 1, 5, 6.1 til 6.6, og 10
   Norges lover. Siste utg. Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke


   Recommended reading

   Course outline

    Computer-based tools


    Learning process and workload     Examination

     Examination code(s)


     Examination support materials


     Re-sit examination


     Additional information