BST 1410 Sustainable HRM and Leadership

BST 1410 Sustainable HRM and Leadership

Course code: 
BST 1410
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
15
Course coordinator: 
Christina G. Leonore Nerstad
Course name in Norwegian: 
Bærekraftig HRM og ledelse
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor - Programme Electives
Semester: 
2022 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Bærekraftig HRM og ledelse er et kjernefag i moderne organisasjonsutdanning. Faget beskriver mange sider ved bærekraftig ledelse av menneskelige ressurser slik som for eksempel hvordan bedrifter og organisasjoner kan nyttiggjøre seg og gjennom effektiv ledelse bidra til videreutvikling av ansattes evner, egenskaper og ferdigheter. Faget beskriver også hvordan man kan tilrettelegge for læring, kunnskapsdeling, motivasjon, best mulige arbeidsforhold, jobbtilfredshet og arbeidsglede. Anvendelse av kunnskap fra bærekraftig HRM og ledelse vil derfor skape gunstige forutsetninger for lønnsomhet, produktivitet og trivsel i alle typer virksomheter. Slik sett er evidensbasert HRM og ledelse blant de sterkeste konkurransefaktorene i dagens arbeidsliv. Programvalgkurset «Bærekraftig HRM og ledelse» gir grunnleggende dybdekompetanse for fremtidsorienterte ledere, medarbeidere, HR ledere og HR medarbeidere. På denne måten er programvalgkurset yrkesmessig relevant for studenter på tvers av ulike fagområder og yrkesretninger.

OBS!
Dette kurset overlapper med Bachelor i organisasjonspsykologi, HR og ledelse, slik at dette ikke kan velges av denne studentgruppen.  

Dette programvalgkurset er masterforberedende i den forstand at studenter som ønsker å begynne på Master of Science (MSC) i «Ledelse og organisasjonspsykologi» og som ikke følger bachelorstudiet «Organisasjonspsykologi, HR og ledelse» anbefales å ta dette kurset for å bli kvalifisert til å kunne søke MSC i «Ledelse og organisasjonspsykologi».

Programvalgkurset gjelder for studenter på Bachelorstudiet i markedsføringsledelse og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Andre studenter kan velge å ta kurset som et valgkurs i sitt 3. studieår.

Learning outcomes - Knowledge

Etter kurset skal studenten ha:

 • kunnskap om de viktigste teorier og forskning innenfor området bærekraftig HRM og ledelse.
 • nødvendig kunnskap om det psykologiske fagfeltet som utøvelse av konkurransedyktig og bærekraftig HRM og ledelse forutsetter.
 • grunnleggende arbeidsrettslig kunnskap som konkurransedyktig og bærekraftig HRM og ledelse forutsetter.
Learning outcomes - Skills

Etter kurset skal studenten ha:

 • utviklet ferdigheter i å planlegge og tilrettelegge for HRM tiltak.
 • utviklet ferdigheter innen typiske HRM aktiviteter som rekruttering, motivasjon, trening, læring, kunnskapsutvikling og arbeid rettet mot å fremme prestasjon, jobbrelatert helse og velvære blant medarbeidere.
General Competence

Refleksjonsmål

Etter kurset skal studenten kunne:

 • kritisk reflektere, kommunisere og diskutere teorier, forskning og problemstillinger innen fagfeltet bærekraftig HRM og ledelse.
 • bidra til teoretisk og forskningsbasert refleksjon og diskusjon om den "menneskelige kapital" og dens betydning for verdiskapingen i moderne virksomheter.
 • analysere ulike problemstillinger og diskutere mulige tiltak, ved hjelp av kritisk refleksjon, teori og en evidensbasert tilnærming til bærekraftig HRM og ledelse.
Course content

Bærekraftig HRM (21 t)

 • Bærekraftig ledelse av menneskelige ressurser - Introduksjon
 • Relasjoner i arbeidslivet
 • Forholdet mellom strategi og HR-strategi
 • Sentrale HRM-strategier og systemer
 • HRM og prestasjon

Bærekraftig kompetanseledelse (21t)

 • Mobilisering av kompetanse gjennom motivasjon og arbeidsglede
 • Rekruttering, utvelgelse, mangfold og nedbemanning.
 • Læring, trening og kompetanseutvikling
 • Prestasjonsvurderinger

Ledelse av samspill og menneskelig bærekraft (21 timer)

 • Grupper, team og teambygging
 • HRM og jobbrelatert velvære
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Helsefremmende ledelse og tilrettelegging

Ledelse, arbeidsklima, utvikling og arbeidsjuss (21 timer)

 • Effektiv ledelse, lederutvikling og endring
 • Organisasjonskultur og arbeidsklima (HRM klima)
 • Arbeidsavtaler, arbeidsmiljø, rettigheter
 • Oppsigelse, avskjed
Teaching and learning activities

Kurset blir gjennomført med 84 timer undervisning i moduler. 

Kurset er interaktivt og krever aktivt engasjement i forbindelse med gruppeoppgaver og arbeid med caseoppgaver som gis underveis.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Det tilbys kontinuasjon i eksamenskode BST 14101 høst 2022 og siste gang høst 2023.

Qualifications

Two years of college education in economics and business administration, marketing or equivalent is required for taking the course.

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Required prerequisite knowledge

Grunnkurs i statistikk fra 1. år på bachelorstudiet, som MET 3431 eller MET 2920. I tillegg må studentene har gjennomført ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse, 1.år eller tilsvarende.

Kvalifikasjoner:

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Activity
Form of assessment: 
Presentation
Grouping: 
Group (2 - 4)
Duration: 
1 Semester(s)
Exam code: 
BST 14102
Grading scale: 
Pass/fail
Resit: 
Examination when next scheduled course
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Duration: 
72 Hour(s)
Exam code: 
BST 14103
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
All exams must be passed to get a grade in this course.
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
84 Hour(s)
Prepare for teaching
131 Hour(s)
Group work / Assignments
81 Hour(s)
Student's own work with learning resources
80 Hour(s)
Examination
24 Hour(s)
Sum workload: 
400

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 15 ECTS credit corresponds to a workload of at least 400 hours.