Internasjonal markedsføring

Læringsmål for studiet

Bachelor i internasjonal markedsføring henvender seg til studenter som har ambisjoner om å arbeide internasjonalt i en norsk eller utenlandsk organisasjon. Studenter skal etablere kunnskaper og ferdigheter innen markedsføring, kultur, språk og ledelse. Bachelor i internasjonal markedsføring introduserer studentene til ulike elementer av markedsføring. Programmet gir et godt grunnlag i språk, kultur og internasjonale temaer for operative stillinger i markedsføring generelt, med særlig fokus på land og/eller regioner hvor utenlandsoppholdet i 3. studieår er gjennomført. 

KunnskapsmålStudentene skal tilegne seg skriftlig og muntlig språkkunnskaper (engelsk, tysk, spansk eller fransk), kulturkompetanse, kunnskap om internasjonal markedsføring, økonomi og politikk. Dette gir grunnlag for å analysere og forberede organisasjoner på å operere i et globalt miljø.

FerdighetsmålStudentene skal lære å kommunisere muntlig og skriftlig på et annet språk. De skal være i stand til å forklare hvordan begrepene i antropologi og sosiologi kan brukes for å forstå og analysere ulike kulturer. Studentene kan vurdere en bedrifts muligheter i et internasjonalt marked, og utarbeide passende markedsføringsstrategier basert på dataanalyser. Denne strategien bør ta hensyn til økonomiske og politiske reguleringer som styrer en bedrift som opererer i et internasjonalt miljø.

HoldningsmålStudentene skal tilegne seg respekt og ydmykhet for ikke-norsk væremåten, som reflekteres i de ulike forretningskulturer. De bør utvise sensitivitet, innsikt og balansert skjønn for å nærme seg ikke-norske bedriftskulturer og anerkjenne betydningen av hensiktsmessig kommunikasjon. Studentene skal forstå problemer og svakheter som preger nasjonale regimer og regulerte markeder. Sist, men ikke minst, skal studentene se de etiske dilemmaer i internasjonal markedsføring.

Last Modified: 07.03.2019 08:19