3. år - heltid

3. studieår 2013/2014 - Gjennomføres i sin helhet i det landet studentene har søkt seg til.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
Specialisation course 30 UTLAND
Specialisation course 15 UTLAND
EXP 2400 Bachelor Thesis in international marketing 15   UTLAND
​or
EXP 2900 Bachelor thesis on the Chineese Market - at Fudan University in Shanghai, China 15   UTLAND

 Følgende land er mulig å velge for utenlandsstudier:

- England- Frankrike- Spania- Tyskland- Kina- Singapore- USA

Last Modified: 07.03.2019 08:12