3. år - heltid

3. studieår 2012/2013 - Gjennomføres i sin helhet i det landet studentene har søkt seg til.

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
Specialization course 30 UTLAND
Specialization course 15 UTLAND
EXP 2400orEXP 2900 Bachelor Thesis in International MarketingBachelor Thesis on the Chineese Market - at Fudan University in Shanghai, China 15 UTLAND

Følgende land er mulig å velge for utenlandsstuder: - England- Frankrike- Spania- Tyskland- Kina- Singapore- USA

Last Modified: 07.03.2019 08:04