3. år - heltid, valgkurs

Generell informasjon om valgkursordningen finner du her.

For valgkurs i høstsemesteret 2016 skal valget skje elektronisk i individuell studieplan i juli 2016, og for vårsemesteret 2017 i desember 2016. Det tas forbehold om mange nok påmeldinger til de enkelte valgkurs for å kunne sette de i gang.  

OBS!Kursene på 15 studiepoeng vil utgjøre valgkurs 2 og 3 i studieplanen. Undervisningen vil bli lagt opp i moduler, dvs. 2 til 3 hele dager enkelte uker i semesteret, og ikke fast hver uke slik det er vanlig i kursene på 7,5 studiepoeng.  Mulige valgbare kurs i 3. år er:

Kurskode Kursnavn Sp Høst Vår
BST 1140 Forretningsutvikling og teknologi   15.00 X  
BST 1410 Human Resource Management   15.00 X  
BST 1612 Anvendt Makroøkonomi   15.00 X  
BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management   15.00 X  
BST 2531 Prosjektledelse   15.00 X  
BST 3010 Innovasjonsledelse   15.00 X  
BST 3115 Merkevarestrategi   15.00 X  
BST 3202 Salgsledelse og personlig salg   15.00 X  
BST 9502 Økonomistyring og investeringsanalyse   15.00 X  
BST 9742 Bedriftsutvikling for SMB   15.00 X  
BST 9815 Business-to-business markedsføring   15.00 X  
ELE 3637 Internship   15.00 X  
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship    7.50 X  
ELE 3704 Strafferett og økonomisk kriminalitet    7.50 X  
ELE 3707 Sosiale medier    7.50 X  
ELE 3714 Personalledelse    7.50 X  
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi    7.50 X  
ELE 3738 Festivalledelse    7.50 X  
ELE 3742 Marked, kriser og miljø    7.50 X  
ELE 3745 Ledertrening, personlig utvikling og coaching    7.50 X  
ELE 3752 Selskapsbeskatning og internasjonal skatterett    7.50 X  
ELE 3756 Opplevelsesdesign: produkt og marked    7.50 X  
ELE 3761 Avgiftsrett    7.50 X  
ELE 3776 Matematisk analyse    7.50 X  
EMS 3416 Jus og eiendomsmegling    7.50 X  
BST 2412 International Business   15.00 X  
ELE 3702 Social Entrepreneurship    7.50 X  
ELE 3705 Reputation and Corporate Communication    7.50 X  
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders    7.50 X  
ELE 3716 Organization and Change    7.50 X  
ELE 3718 Media Economics    7.50 X  
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises    7.50 X  
ELE 3736 Real Estate Finance    7.50 X  
ELE 3744 Business Dynamics    7.50 X  
ELE 3746 Tactical Marketing    7.50 X  
ELE 3766 Social Networks and Communities    7.50 X  
ELE 3767 Consumer Behaviour    7.50 X  
ELE 3775 Product and Price Strategy    7.50 X  
ELE 3776 Matematisk analyse    7.50 X  
EXC 3603 International Economics    7.50 X  
NSA 2510 Marine Insurance    7.50 X  
NSA 2511 International Maritime Law    7.50 X  
NSA 2512 Organising the Shipowning Entity    7.50 X  
NSA 2521 Shipping Management    7.50 X  
SPÅ 2902 Business Communication in English - Effective Negotiations and Presentations (Oral)    7.50 X  
ENT 3400 Introduksjon til entreprenørskap    7.50 X  
JUR 3420 Forretningsjus    7.50 X  
JUR 3641 Rettslære for regnskapsførere    7.50 X  
JUR 3677 Skatte- og avgiftsrett    7.50 X  
KLS 3630 Filmbransjen: strategisk og økonomisk analyse    7.50 X  
MET 2123 Metode og markedsinnsikt    7.50 X  
MRK 3511 Produkt og prisstrategi    7.50 X  
MRK 3534 Economic Anthropology    7.50 X  
MRK 3544 Political Economy    7.50 X  
MRK 3633 Service og innovasjon    7.50 X  
ORG 1211 Organisasjonsteori og HRM    7.50 X  
PRK 3514 Integrert markedskommunikasjon    7.50 X  
SPÅ 2931 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk skriftlig    7.50 X  
VHL 3549 Butikkledelse    7.50 X  
VHL 3558 Økonomi og kalkulasjon i varehandelen    7.50 X  
BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring    7.50   X
BØK 3628 Regnskapsorganisasjon og IT    7.50   X
ELE 3701 Innovation and Entrepreneurship    7.50   X
ELE 3707 Sosiale medier    7.50   X
ELE 3717 Forbrukerrettigheter    7.50   X
ELE 3719 Matematikk valgfag    7.50   X
ELE 3724 Ledelse og økonomisk kriminalitet    7.50   X
ELE 3725 Prosjektledelse    7.50   X
ELE 3729 Anvendt mikroøkonomi    7.50   X
ELE 3730 Utviklingsøkonomi    7.50   X
ELE 3733 Oppstart av bedrift    7.50   X
ELE 3735 Finansregnskap    7.50   X
ELE 3742 Marked, kriser og miljø    7.50   X
ELE 3749 Globalisering    7.50   X
ELE 3764 Reklame og testing    7.50   X
ELE 3779 Kvalitativ, fortolkende metode for økonomisk-administrative fag    7.50   X
ELE 3780 Den digitale bedriften: teknologi og forretning i samspill    7.50   X
ELE 3706 Persuasion and Dialogue for Leaders    7.50   X
ELE 3710 Business and Professional Ethics    7.50   X
ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crises    7.50   X
ELE 3736 Real Estate Finance    7.50   X
ELE 3763 Innovation Strategy and Technological Change    7.50   X
ELE 3766 Social Networks and Communities    7.50   X
ELE 3768 Global Strategies for Emerging Markets    7.50   X
ELE 3769 Cross Cultural Management    7.50   X
ELE 3771 Purchasing    7.50   X
ELE 3773 Service Marketing    7.50   X
ELE 3777 Branding    7.50   X
EXC 2121 International Commercial Law    7.50   X
EXC 3602 International Marketing    7.50   X
EXC 3603 International Economics    7.50   X
SPÅ 2902 Business Communication in English - Effective Negotiations and Presentations (Oral)    7.50   X
JUR 3613 Arbeidsrett    7.50   X
JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk    7.50   X
JUR 3631 Markedsrett og etikk    7.50   X
KLS 3550 Kunstbransjen: Publikumsutvikling og sosiale medier    7.50   X
MAD 1214 Logistikk    7.50   X
MRK 3480 Forbrukeratferd    7.50   X
MRK 3500 B2B markedsføring og salg    7.50   X
MRK 3501 Profesjonelt salg og forhandlinger    7.50   X
MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanaler    7.50   X
ORG 3641 Kommunikasjon for ledere og organisasjoner    7.50   X
PRK 3508 Påvirkning og overtalelse    7.50   X
SPÅ 2932 Kommunikasjon for næringslivet - Spansk muntlig    7.50   X
VHL 3550 Kjøpesenterledelse    7.50   X

Last Modified: 25.04.2017 10:10