Studieplan heltid

​Studieåret 2015/2016

​1. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse 7,5 X  
HIS 3410 Bedriften 7,5 X  
MRK 3414 Markedsføringsledelse 7,5 X  
SPÅ 2901 Business Communication in English - Written Intercultural and Ethical Awareness 7,5 X  
MET 2910 Matematikk for økonomer (To semestere) 7,5 X X
BØK 3423 Finans 7,5   X
MET 2920 Statistikk for økonomer 7,5   X
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse 7,5   X

  2. år heltid to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
FIN 3521 Finansiering av bedrifter 7,5 X  
FIN 3523 Financial Investment Analysis 7,5 X  
SØK 3520 Mikroøkonomi 7,5 X  
  Valgkurs 1 7,5 X  
FIN 3516 Financial Statement Analysis 7,5   X
FIN 3522 Financial Markets 7,5   X
FIN 3524 International Financial Management 7,5   X
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer 7,5   X

  3. år heltid to semestre, siste gang 2015/2016

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
FIN 3610 Financial Investment Analysis 7,5 X  
STR 3605 Strategi 7,5 X  
  Valgkurs 2 7,5 X  
  Valgkurs 3 7,5 X  
FIN 3601 Styring av finansforetak 7,5   X
FIN 3621 Options and Futures 7,5   X
FIN 3633 International Financial Management 7,5   X
  Valgkurs 4 7,5   X

  3. år heltid to semestre, fases inn i studieåret 2016/2017 

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
FIN xx02 Finansiell økonometri 7,5 X  
STR 3605 Strategi 7,5 X  
  Valgkurs 2 7,5 X  
  Valgkurs 3 7,5 X  
FIN 3616 Financial Decision making with Excel 7,5   X
FIN 3617 Behavioural Finance 7,5   X
FIN 3621 Options and Futures 7,5   X
  Valgkurs 4 7,5   X

Last Modified: 18.04.2016 13:43