2. år - heltid

2. studieår 2013/2014

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
FIN 3510 Financial Markets 7,5 X  
FIN 3511 Kredittvurdering 7,5 X  
SØK 3520 Mikroøkonomi 7,5 X  
  Valgkurs 1 7,5 X  
FIN 3502 Verdipapirrett 7,5   X
FIN 3512 Corporate Finance 7,5   X
FIN 3515 Matematisk analyse 7,5   X
SØK 3525 Makroøkonomi for økonomer 7,5   X

Last Modified: 07.03.2019 08:12