Årsenhet i bedriftsøkonomi

Årsenhet i bedriftsøkonomi

Studieprogram: 
Bachelor - Årsenhet i bedriftsøkonomi
Studiepoeng: 
60
Undervisningsspråk: 
Norsk
Studieform: 
Heltid
Deltid
Associate Dean: 
Jørgen Juel Andersen
Studiemodeller
Årsenhet i bedriftsøkonomi - HELTID
Informasjon

Første årstrinn på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon tilsvarer Årsenhet i bedriftsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i bedriftsøkonomi gir rett til tittelen Bedriftsøkonom.

Årsenhet i bedriftsøkonomi - DELTID / NETT
Informasjon

Første årstrinn på Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon tilsvarer Årsenhet i bedriftsøkonomi. Fullført og bestått Årsenhet i bedriftsøkonomi gir rett til tittelen Bedriftsøkonom.

Ved gjennomføring på deltid legges Årsenhet i bedriftsøkonomi opp med en anbefalt progresjon over fire semestre.

KursCourse type2022 Høst2023 Vår2023 Høst2024 Vår
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
07.5
Basiskurs
7.5
Basiskurs
7.5
Programkurs
7.5
Basiskurs
7.5
Felleskurs
7.5
Oppbygning og sammensetning

Minimumskrav for tildeling av tittelen Bedriftsøkonom

Det vises til sak 11/9/08 i UUV 26.10.2008 hvor minimumskrav for å oppnå tittelen Bedriftsøkonom i ny studiemodell ble vedtatt.  UUV understreket at minimumskravene er et internt arbeidsverktøy til bruk ved saksbehandling vedr. fullføring av studier for tidligere studenter, og kurs som ikke er nevnt i minimumskravene må ikke oppfattes som valgkurs. Sum studiepoeng skal være 60 pr. studieår..

 

Krav til kurs fra 1. års nivå for å oppnå tittelen Bedriftsøkonom er:

  • 7,5 SP - Bedriftsøkonomisk analyse 
  • 7,5 SP - Finans
  • 7,5 SP - Matematikk for økonomer 
  • 7,5 SP - Statistikk
  • 7,5 SP - Markedsføring
  • 7,5 SP - Organisasjonsadferd og ledelse

Alle kurs vil over tid være gjenstand for innholdsmessige endringer, og navneendringer. Kurs som tilsvarer ovennevnte skal godkjennes.

Godkjent Undervisningsutvalget
Onsdag, september 22, 2021