Årsenhet i bedriftsøkonomi

Studieplanene viser den studieprogresjon studentene forventes å ha på de ulike studievariantene, også kalt normert studietid. Klikk på den studievarianten du ønsker å se studieplanen for.

Årsenhet i bedriftsøkonomi

Følgende Bachelorstudier har Årsenhet i bedriftsøkonomi som 1. studieår: Bachelorstudiet i eiendomsmegling, Bachelorstudiet i finans, Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon samt Bachelorstudiet i økonomi og forretningsjus. Årsenheten kan gjennomføres i følgende varianter: . Heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MRK 2714 Markedsføring 6 X
MET 2610 Matematikk for økonomer 6 X X
BØK 2602 Bedriftsøkonomi II 6 X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

Deltid over fire semestre

1. Hovedmodell

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2008 2. sem Vår 2009 3. sem Høst 2009 4. sem Vår 2010
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X  
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X  
MET 2610 Matematikk for økonomer 6 X X
JUR 2400 Juridiske emner 6   X
MET 8006 Statistikk 6   X
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12     X
BØK 2602 Bedriftsøkonomi II 6     X
MRK 2714 Markedsføring 6     X
SØK 2484 Makroøkonomi 6     X
2. Alternativ modell

I deltidsstudiene finnes det en mulighet for å gjennomføre årsenhet i bedriftsøkonomi med flere ulike kurs i modellen. 42 studiepoeng er "obligatoriske kurs", de øvrige 18 studiepoengene bestemmes ut fra kurstilbudet til den enkelte høyskole. Vær oppmerksom på at dersom årsenheten skal brukes i kombinasjon med andre bachelorstudier enn økonomi og administrasjon anbefales det at man gjennomfører med kurssammensetning i henhold til hovedmodellen.

Obligatoriske kurs for årsenhet i bedriftsøkonomi - deltid:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I  12
BØK 2602 Bedriftsøkonomi II 6
MET 8006 Statistikk 6
MRK 2714 Markedsføring 6
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse  6 
SØK 2484 Makroøkonomi 6
Mulige valgfrie kurs for årsenhet i bedriftsøkonomi – deltid (bestemmes ved den enkelte Høyskole): Totalt 18 studiepoeng.
Kurskode Kursnavn Studiepoeng
JUR 2400 Juridiske emner 6
MAD 2114 Logistikk* 6
MET 2610 Matematikk for økonomer* 6
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6
MET 2610 Organisasjonsteori*  6 
BØK 8950 Investering og finansiering* 6
PRO 9700 Prosjektoppgave 6
* Ett av kursene som velges må være merket med stjerne.

Normalstudieplanen for årsenhet i bedriftsøkonomi på deltid fås ved henvendelse til det studiestedet der studiet ønskes gjennomført. BI Nettstudier over fire semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår Høst Vår
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
Valgfritt kurs 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
MRK 2714 Markedsføring 6 X
Valgfritt kurs 6 X
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12 X
BØK 2602 Bedriftsøkonomi II 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X
Valgfritt kurs 6 X

Alle kursene i studieplanen tilbys hvert semester.

Selv om den viktigste delen av den faglige oppfølgingen foregår på nett, tilbys det også intensivundervisning på samlinger. For kurs som tilhører våre hovedstudier arrangeres det frivilllige samlinger ved semesterstart og semesterslutt. Disse samlingene er lagt til helger. På samlingene presenteres sentrale emner i kurset, og du blir kjent med nettlærer og medstudenter.

Valgfrie kurs Som det fremgår av normalstudieplanen for BI Nettstudier gjennomføres årsenhet i bedriftsøkonomi over 4 semestre. 42 studiepoeng er obligatoriske kurs og 18 studiepoeng er valgfrie kurs. De 18 studiepoengene velges av den enkelte student. Studentene må minst velge ett av kursene som er merket med * (se oversikt over de valgbare kurs nedenfor).

Mulige valgbare kurs for årsenhet i bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen BI, BI Nettstudier:

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MAD 2114 Logistikk* 6 X X
MET 2610 Matematikk for økonomer* 6 X X
MET 2610 Organisasjonsteori* 6 X X
PRO 9700 Prosjektoppgave 6 X X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
BØK 8950 Investering og finansiering* 6 X

* Ett av kursene som velges må være merket med stjerne. Studentene på BI Nettstudier deltar i samlinger ved semesterstart og før eksamen, og de studerer på egen hånd ved hjelp av studiemateriell tilrettelagt for fjernundervisning og får i tillegg veiledning via Internett. Det er også mulighet for telefonveiledning, og studentene får veiledning knyttet til oppgaveløsning. Fjernundervisningsstudenter som ønsker det, kan dessuten møte til forelesninger ved Handelshøyskolen BIs Høyskoler. Ta eventuelt kontakt med den aktuelle høyskole for nærmere informasjon. Årsenhet i markedsøkonomi

Følgende Bachelorstudier har Årsenhet i markedsøkonomi som 1. studieår: Bachelorstudiet i markedsføring, Bachelorstudiet i internasjonal markedsføring, Bachelorstudiet i PR og kommunikasjonsledelse, samt Bachelorstudiet i markedskommunikasjon. Årsenheten kan gjennomføres i følgende varianter:

. Heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12 X
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X
MRK 2714 Markedsføring 6 X
MRK 9710 Medier og kommunikasjon 6 X
JUR 2400 Juridiske emner 6 X
MET 8006 Statistikk 6 X
MRK 2780 Forbrukeratferd 6 X
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

Deltid over fire semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng 1. sem Høst 2008 2. sem Vår 2009 3. sem Høst 2009 4. sem Vår 2010
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X  
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X  
MET 8006 Statistikk 6   X
MRK 2714 Markedsføring 6   X
MRK 9710 Medier og kommunikasjon 6 X
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12     X
JUR 2400 Juridiske emner 6     X
MRK 2780 Forbrukeratferd 6     X
SØK 2484 Makroøkonomi 6     X

BI Nettstudier over fire semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår Høst Vår
HIS 9710 Markedsøkonomiens utvikling 6 X  
ORG 9601 Organisasjonspsykologi og ledelse 6 X  
MRK 2780 Forbrukeratferd 6   X
MET 8006 Statistikk 6   X
MRK 2714 Markedsføring 6   X
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I 12     X
JUR 2400 Juridiske emner 6     X
MRK 9710 Medier og kommunikasjon 6   X
SØK 2484 Makroøkonomi 6 X

Selv om den viktigste delen av den faglige oppfølgingen foregår på nett, tilbys det også intensivundervisning på samlinger. For kurs som tilhører våre hovedstudier arrangeres det frivilllige samlinger ved semesterstart og semesterslutt. Disse samlingene er lagt til helger. På samlingene presenteres sentrale emner i kurset, og du blir kjent med nettlærer og medstudenter. Årsenhet i markedsføring

Årsenhet i markedsføring tilsvarer 2. studieår i Bachelorstudiet i markedsføring. Ved fullført og bestått årsenhet i markedsøkonomi og årsenhet i markedsføring kan man få utstedt vitnemål som Markedskandidat. Årsenheten kan gjennomføres i følgende varianter: . Heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
MRK 2531 Markedskommunikasjon 6 X  
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X  
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X  
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - skriftlig 6 X
SØK 2702 Pristeori 6 X  
MAD 2114 Logistikk 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6   X
MRK 2302 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 6   X
MRK 9900 Markedsføring på Bedriftsmarkedet 6   X
SPÅ* Interkulturell kommunikasjon - skriftlig 6 X
SPÅ* I kurset Interkulturell Kommunikasjon er det mulig å velge mellom engelsk, tysk, fransk eller spansk.
Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
SPÅ 2401 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2403 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2405 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2407 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Skriftlig 6 X  
SPÅ 2402 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Muntlig 6   X
SPÅ 2404 Interkulturell kommunikasjon i tysk - Muntlig 6   X
SPÅ 2406 Interkulturell kommunikasjon i fransk - Muntlig 6   X
SPÅ 2408 Interkulturell kommunikasjon i spansk - Muntlig 6   X

Det tas forbehold om mange nok påmeldinger for å kunne sette i gang de ulike språkkursene.

Ved fullført og bestått 1. og 2. år kan man få utstedt vitnemål som Markedskandidat.

Deltid over fire semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår Høst Vår
MRK 2302 Tjenestemarkedsføring og kundelojalitet 6 X
MRK 2531 Markedskommunikasjon 6 X
MAD 2114 Logistikk 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
SPÅ 2401 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Skriftlig 6 X
MRK 9900 Markedsføring på Bedriftsmarkedet 6 X
SPÅ 2402 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Muntlig 6 X
SØK 2702 Pristeori 6 X

BI Nettstudier over fire semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår Høst Vår
MRK 2531 Markedskommunikasjon 6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
MRK 9900 Markedsføring på bedriftsmarkedet 6 X
SPÅ 2401 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Skriftlig 6 X
SPÅ 2402 Interkulturell kommunikasjon i engelsk - Muntlig 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
SØK 2702 Pristeori 6 X
MAD 2114 Logistikk 6 X
MRK 2302 Tjenestemarkedsf.og kundelojal. 6 X
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X

Årsenhet i markedskommunikasjon

Årsenhet i markedskommunikasjon tilsvarer 2. studieår i Bachelorstudiet i markedskommunikasjon. Ved fullført og bestått årsenhet i markedsøkonomi og årsenhet i markedskommunikasjon kan man få utstedt vitnemål som Markedskandidat. Årsenheten kan gjennomføres i følgende varianter:

. Heltid over to semestre

Kurskode Kursnavn Studiepoeng Høst Vår
INS 2500 Introduksjon til PR 6 X
MRK 2301 Påvirkning og overtalelsesteori 6 X
MRK 2531 Markedskommunikasjon 6 X
MRK 9801 Markedsføringskanaler 6 X
ORG 9853 Organisasjonsteori 6 X
MET 2360 Metode og dataanalyse 6 X
MRK 2304 Merkevarebygging 6 X
MRK 2402 Forbrukersosiologi 6 X
MRK 2500 Massekommunikasjonsteori 6 X
MRK 9803 Direkte markedsføring 6 X