VHL 3404 Introduksjon til Retail Management

VHL 3404 Introduksjon til Retail Management

Kurskode: 
VHL 3404
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Nina Helene Vogt
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Retail Management - Programkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Varehandelen er en av Norges største næringer. Den består av en rekke bransjer med til sammen flere hundrede tusen ansatte. Den er den største arbeidsgiveren i alle landes fylker med unntak av Oslo. Næringen er i rivende utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Varehandelen er i dag kjennetegnet ved at den omfattes av store enheter som er utsatt for sterkt konkurranse. Den er derfor avhengig av effektiv og rasjonell drift for å være lønnsom. Rammene rundt dette faget vil være bransjekunnskap innen varehandel, digitalisering og kundeforståelse.

Kunnskapsmål

Bachelorstudiet i Retail Management er et 3-årig studium som retter seg mot personer med interesse for en lederstilling innen varehandel – en av landets største næringer. Studiet retter seg også til de som ønsker å etablere egen virksomhet. Aktuelle stillinger etter studiet er butikk- eller varehussjef, senterleder, innkjøpsleder, logistikksjef, Retail manager, franchisetaker, m.m. Studiet vil også gi grunnlag for videre studier på masternivå.

Kunnskapsmål

Studentene skal opparbeide gode kunnskaper om de viktigste bransjene, dens oppbygging og aktørene innen varehandelen, samt rammebetingelsene for handel i Norge. Studentene skal også tilegne seg god kundeforståelse og oppnå innsikt i hvordan trender påvirker varehandelen. Med stadig ny teknologi og digitalisering, skal studentene kunne identifisere hvilke muligheter og utfordringer varehandelen står overfor. Videre skal studentene ha dyptgående kunnskaper som er nødvendige for å kunne ha ulike lederroller innen næringen. 

Ferdighetsmål

Studentene skal ha opparbeidet ferdigheter om strategisk og operativ ledelse i varehandelsbedrifter. Studentene skal kunne anvende relevante begreper og teorier i analyse, utredinger, planlegging og beslutninger. Studentene skal ved hjelp av relevante salgsmetoder kunne markedsføre handelsvarer, butikker, kjeder og tjenester knyttet til detaljhandelen. I tillegg skal studentene skal ha evne til å forstå og reflektere rundt samspillet mellom handel, industri og kunden som en viktig del av verdiskapningsprosessen. Studenten skal tilslutt kunne vurdere og sette i gang egnede tiltak for å møte utfordringer og fremtidige muligheter i varehandelen.

Holdningsmål

Studentene skal verdsette kundenes serviceønsker- og behov, samt kunne ta stilling til etiske dilemmaer i varehandelen. I denne sammenheng er utvikling av gode mellommenneskelige relasjoner i bedriften viktig, hvor tillit, respekt og likestilling står sentralt.  Likeledes skal studenten forstå betydningen av helse- og miljøfremmende tiltak innen varehandelen.

Kursets innhold
 • Hva er Retail?
 • Varehandelen i vekst og omstilling
 • Bransjeforståelse
 • Teknologi og digitalisering i varehandel
 • Markedsføring i varehandel
 • Kundeforståelse, kundetilfredshet og lojalitet
 • Fremtidens forbrukermarked – den nye kunden
 • Butikkens fremtid: butikkens nye rolle
 • Varehandel i nye kanaler
 • Forbrukertrender
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner, presentasjoner og bedriftsbesøk.

Endelig karakter i kurset er et resultat av løpende vurdering av flere eksamenskomponenter, prosessevaluering, i løpet av kursets gjennomføringssemester.  Hver eksamenskomponent poengvurderes på en skala fra 0-100. Komponentene blir deretter vektet sammen i henhold til informasjonen i kursbeskrivelsen, som så fører frem til endelig bokstavkarakter. Studenter som ikke oppnår poeng i ett eller flere av eksamenskomponentene vil få en lavere karakter eller kan stryke i kurset. Detaljert informasjon om poengsystemet og hvilke bokstavkarakterer de gir vil bli opplyst ved kursstart.

Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene, som hovedregel, gjennomføres på nytt ved neste kursgjennomføring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Strukturert test
Eksamenskode:
VHL 34041
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
10Nei2 Uke(r)Individuell Digital flervalgstest som vil bli gitt tidlig i semesteret. Det gis kun ett forsøk som går over to uker. Dvs. at studenten kan jobbe med testen over flere dager og ta pauser. Det gis ikke tilgang til testen etter at testen er levert (selv om det er innenfor tidsfristen på to uker). Evalueringen gir kun poeng (og ikke karakter). Ikke avlagt eksamen gir null poeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
VHL 34041
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
30Nei7 Uke(r)Gruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave som vil bli delt ut i begynnelsen av semesteret med innlevering i midten av semesteret. Det anbefales at oppgaven løses i grupper. Ikke avlagt eksamen gir null poeng.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
VHL 34041
Karakterskala:
Poengskala
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
60Ja3 Time(r)
 • Ingen hjelpemidler
Individuell Eksamen avholdes i slutten av semesteret. Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene tas på nytt neste gang kurset tilbys.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Strukturert test
Vekting:10
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
Varighet:2 Uke(r)
Kommentar:Digital flervalgstest som vil bli gitt tidlig i semesteret. Det gis kun ett forsøk som går over to uker. Dvs. at studenten kan jobbe med testen over flere dager og ta pauser. Det gis ikke tilgang til testen etter at testen er levert (selv om det er innenfor tidsfristen på to uker). Evalueringen gir kun poeng (og ikke karakter). Ikke avlagt eksamen gir null poeng.
Eksamenskode: VHL 34041
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:30
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:7 Uke(r)
Kommentar:Prosjektoppgave som vil bli delt ut i begynnelsen av semesteret med innlevering i midten av semesteret. Det anbefales at oppgaven løses i grupper. Ikke avlagt eksamen gir null poeng.
Eksamenskode: VHL 34041
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Ingen hjelpemidler
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Eksamen avholdes i slutten av semesteret. Ved kontinuasjon må alle eksamenskomponentene tas på nytt neste gang kurset tilbys.
Eksamenskode: VHL 34041
Karakterskala:Poengskala
Kontinuasjon:Alle komponenter må, som hovedregel, tas på nytt ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Prosessevaluering
Karakterskala: 
ECTS
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Institutt for bransjeanalyser   Detaljhandelsboken   Andhøy Hele boken er pensum.
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Shostack, G. Lynn 1977-04 Art 8: Breaking Free from Product Marketing      
Ström, Roger; Vendel, Martin; Bredican, John 2014-11 Art 9: Mobile marketing: A literature review on its value for consumers and retailers      
Fredriksen, Jan Ivar; Sørebø, Øystein 2017 Art 7: Omnikanal varehandel      
Inman, J. Jeffrey; Nikolova, Hristina 2017-03 Art 6: Shopper-Facing Retail Technology: A Retailer Adoption Decision Framework Incorporating Shopper Attitudes and Privacy Concerns      
Line Lervik-OlsenAnders GustafssonPål R. SilsethBengt G. Lorentzen 2015 Art 5: Bør vi involvere kundene?      
Blázquez, Marta 2014-7-1 Art 4: Fashion Shopping in Multichannel Retail: The Role of Technology in Enhancing the Customer Experience      
Usha Ramanathan; ; Nachiappan Subramanian; ; Guy Parrott; 2017 Art 3: Role of social media in retail network operations and marketing to enhance customer satisfaction      
Parasuraman, A.; Zeithaml, Valarie A.; Berry, Leonard L. 1985-23 Art 2: A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research      
Grewal, Dhruv; Roggeveen, Anne L.; Nordfält, Jens 2017-03 Art 1: The Future of Retailing      
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Sorensen, Herb   DOK 1: The three shopping currencies      
Webpage
Authors/Editors Tittel Journal URL Publisher StudentNote
Paul, Alison Kenney; Hogan, Susan K. WEB 2: On the couch : Understanding consumer shopping behavior WEB 2: On the couch : Understanding consumer shopping behavior Resource    
Tyre, Becky WEB 1: What you need to know to get results from ecommerce, social media and more WEB 1: What you need to know to get results from ecommerce, social media and more Resource    
Sheehan, Alexandra WEB 3: 8 Ways to Incorporate Brand Identity Into Your Retail Store WEB 3: 8 Ways to Incorporate Brand Identity Into Your Retail Store Resource    
Roll, Martin WEB 4: Retail Branding In The New Digital Age WEB 4: Retail Branding In The New Digital Age Resource    
Ronæs, Nina H. WEB 5: 7 råd for økt shoppinglyst WEB 5: 7 råd for økt shoppinglyst Resource BI Business Review  
Kline, Daniel B. WEB 6: Study: Generation Z shoppers prefer physical retail stores to online shopping WEB 6: Study: Generation Z shoppers prefer physical retail stores to online shopping Resource    
  WEB 7: Is the Retail Industry Catching Up with Changing Trends? WEB 7: Is the Retail Industry Catching Up with Changing Trends? Resource    
  WEB 8: Retail Trends and Predictions 2017 : 12 Retail trends and predictions to watch for WEB 8: Retail Trends and Predictions 2017 : 12 Retail trends and predictions to watch for Resource Vend  
  WEB 9: 5 Trends That Will Change Online Retail in 2017 - IMRG WEB 9: 5 Trends That Will Change Online Retail in 2017 - IMRG Resource    
Audio-visual document
Authors/Editors Tittel Journal URL Publisher StudentNote
  AV 1: Markedsføring på fem minutter AV 1: Markedsføring på fem minutter Resource    
  AV 2: Markedsføring virkemidler AV 2: Markedsføring virkemidler Resource    
  AV 3: Retailing in 2020 AV 3: Retailing in 2020 Resource    

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Hillesland, Jan 2013 Fundamentals of retailing and shopper marketing   Pearson  

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Det vil komme noen flere artikler, som vil bli publisert her før kursstart

Aktivitet
Undervisning på Campus
Varighet
39
Varighetstype
Time(r)
Aktivitet
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
Varighet
125
Varighetstype
Time(r)
Kommentar
Arbeide med pensum
Aktivitet
Veiledning
Varighet
6
Varighetstype
Time(r)
Kommentar
Forberedelse til veiledning
Aktivitet
Eksamen
Varighet
30
Varighetstype
Time(r)
Kommentar
Flervalgstest (elektronisk) - 1 time
Oppgave - 26 timer
Avsluttende skoleeksamen - 3 timer