SLM 6004 Leadership- an Introction

SLM 6004 Leadership- an Introction

Course code: 
SLM 6004
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
0
Course coordinator: 
Cecilie Asting
Course name in Norwegian: 
Lederskap - en introduksjon
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2021 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Dette kurset er en del av kurset Ledelse i teori og praksis og tilhører programmet Grunnutdanning i Ledelse
Bedrifter og organisasjoner står foran store utfordringer innen lederskap. Dette krever kunnskap, utvikling og, tilpasning for ledere og medarbeidere. Gjennom teorier med bakgrunn i forskjellige syn på hva ledelse er, gis det innsikt i ulike forhold ved utøvelse av lederrollen.

Learning outcomes - Knowledge

Studenten skal ha tilegnet seg innsikt og kunnskap om

  • begreper og definisjoner av ledelse, lederskap og administrasjon
  • de ulike aspektene ved lederhåndverket, og hvordan teori kan omgjøres til praksis
  • hvorfor det er behov for lederskap
Learning outcomes - Skills

Studentene skal ha tilegnet seg ferdigheter i

  • å anvende relevante teorier på virkelige og realistiske problemstillinger som gjelder ledelse og lederrollen.
General Competence

Studenten skal ha tilegnet seg innsikt og ferdigheter i

  • å kjenne til sentrale teorier og metoder innen ledelse og lederskap og kunne reflektere over anvendelse i egen praksis.
Course content
  • Begrepsavklaring, tradisjonelle og nyere perspektiver på lederskap
  • Ledernes virkemidler; oppgaver, verktøy, orientering og opptreden
  • Tillit og makt, sentrale elementer i alle former for ledelse
  • Organisatoriske betingelser for lederskap
  • Er det behov for lederskap?
Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Lederskap - en introduksjon er en del av SLM- kursserien, Lederskap i teori og praksis,  som består av SLM-kursene SLM 6004 Lederskap - en introduksjon, SLM 6005 Ledelse: forstå deg selv, dine medarbeidere og organisasjonen og  SLM 6006 Ledelse som person og funksjon i en digital tid. Kursene er basert på BIK 2945 Ledelse i teori og praksis, 7.5 ECTS som tilhører programmet Grunnutdanning i ledelse. Dersom du har gjennomført de tre kursene fra samme SLM- kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng..

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits