SLM 6003 Logistics, Purchasing and Transport

SLM 6003 Logistics, Purchasing and Transport

Course code: 
SLM 6003
Department: 
Accounting and Operations Management
Credits: 
0
Course coordinator: 
Eirill Bø
Course name in Norwegian: 
Logistikk, innkjøp og transport
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2021 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kurset behandler oppbygging av forsyningskjeder og gjennomføring av logistikkprosesser. Man lærer om den fysiske flyten av varene og hvordan man kan tilby kundene en strategisk og kostnadsriktig leveringsservice. Logistikkprosessene går på tvers av de tradisjonelle funksjonsområdene internt i bedriftene og de omfatter både leverandører og kunder. Måten prosessene gjennomføres på, har avgjørende virkning på både konkurranseevne og lønnsomhet.

Learning outcomes - Knowledge

Etter endt kurs skal studentene ha forståelse for viktigheten av innkjøp og leverandørsamarbeid samt hvordan transportmarkedet er bygd opp og hvilke transportformer og kostnader som oppstår.  

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Innkjøpsprosessens steg
 • Mulighetene ved leverandørsamarbeid
 • Hvordan man kan klassifisere leverandørene
 • Ulike transportformer
 • Oppbyggingen av transportmarkedet
Learning outcomes - Skills

Etter endt kurs skal studentene kunne forklare innkjøpets betydning for bedriften og hvordan samarbeid med leverandørene kan gi effekter. De må kunne gjøre en vurdering av hvordan transporten bør organiseres i bedriftene.

Studentene skal være i stand til å:

 • Utføre en distribusjonsanalyse for å finne de mest effektive kanaler fra produsent til sluttkunde.
 • Utføre en leverandøranalyse og vite hvordan de kan gjøre innkjøpet mest mulig effektivt og hvordan man bør og kan knytte tette relasjoner med enkelte leverandører
 • Utføre en lageranalyse, og kunne beregne prognoser for fremtidig salg
 • Vurdere riktig og kostnadseffektiv leveringsservice mellom leddene i forsyningskjeden
General Competence

Etter endt kurs skal studentene være klar over at effektive distribusjonskanaler kan komme i konflikt med målet om å verne miljøet. De skal også utvikle en etisk bevissthet knyttet til håndtering av leverandører i en innkjøpssammenheng.

Course content
 • Logistikkbegrepet
 • Servicenivåer
 • Transport, prognoser og lagerstyring
 • Innkjøp
 • Kundeservice
 • Miljø
Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Logistikk og Markedsføring som består av består av SLM-kursene SLM 6001 Markedsføring, SLM 6002 Prognoser, lagerstyring og logistikkmålinger, og SLM 6003 Logistikk, innkjøp og transport. Kursene er basert på kurset BIK 2902 Logistikk og Markedsføring, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits