SLM 6002 Forecast methods, Inventory Management and Logistics Measurements

SLM 6002 Forecast methods, Inventory Management and Logistics Measurements

Course code: 
SLM 6002
Department: 
Accounting and Operations Management
Credits: 
0
Course coordinator: 
Eirill Bø
Course name in Norwegian: 
Prognoser, lagerstyring og logistikkmålinger
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2021 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kurset tar for seg både kvalitative og kvantitative prognosemetoder samt metoder og beregninger knyttet til lagerhold. Måling av logistiske nøkkeltall er også en sentral del av kurset.

Learning outcomes - Knowledge

Etter endt kurs skal studentene ha forståelse for viktigheten av gode prognoser samt hvordan prognoser og lagerstyring knyttes sammen rent matematisk. De skal kjenne til logistikkmodeller for styring av forsyningskjeder. Eksempler på dette er DuPont analysen, totalkostnadsanalysen, ABC analyser og lagermodeller.

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Kunnskap om metoden glidende gjennomsnitt
 • Kunnskap om eksponentiell glatting
 • Kunnskap om hvordan man beregner optimalt ordrekvantum
 • Kunnskap om hvordan man beregner et sikkerhetslager
 • Kunnskap om hvordan plass binder logistikk og markedsføring sammen
Learning outcomes - Skills

Etter endt kurs skal studentene kunne forklare sammenhengen mellom prognoser og lagerstyring og kjenne til de mest sentrale nøkkeltallene knyttet til vareflyt

Studentene skal være i stand til å:

 • Utføre en lageranalyse og kunne beregne prognoser for fremtidig salg
 • Vurdere riktig og kostnadseffektiv leveringsservice mellom leddene i forsyningskjeden
 • Kunne måle omløpshastighet på lageret
General Competence

Studentene skal kjenne til at høy leveringsservice kan være kostbart og at det ofte er nødvendig å differenser denne på de ulike kundegruppene.

Course content
 • Logistikkbegrepet
 • Servicenivåer
 • Differensiering
 • Prognoser og lagerstyring
 • Logistiske målinger
Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Logistikk og Markedsføring som består av består av SLM-kursene SLM 6001 Markedsføring, SLM 6002 Prognoser, lagerstyring og logistikkmålinger, og SLM 6003 Logistikk, innkjøp og transport. Kursene er basert på kurset BIK 2902 Logistikk og Markedsføring, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits