SLM 4001 Bærekraft som konkurransekraft

SLM 4001 Bærekraft som konkurransekraft

Kurskode: 
SLM 4001
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Emnenavn på engelsk: 
Sustainability as Competitiveness
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Verdenssamfunnet står ovenfor store utfordringer med tanke på ressursbruk, energi- og vannforsyning, matproduksjon, miljøpåvirkninger, økonomi og samfunnsutvikling. I dette kurset ser vi på hvordan utviklingstrekk og fremtidssenarioer for grønn vekst gjør at virksomheter må forberedes på en grønn omstilling.

Kunnskapsmål

Etter endt  kurs, skal studenene ha;

Kunnskap om sentrale teorier, metoder og tilnærminger innen bærekraft og miljøøkonomi og hvordan disse kan brukes for å utforske og utrede fremtiden for bærekraftig forretningsmodellering.

Ferdighetsmål

Etter endt  kurs, skal studenene;

Kunne anvende anvende teori for å utforske og utrede fremtiden for bærekraftig forretningsmodellering i egen virksomhet

 

Generell kompetanse

Etter endt kurs, skal studentene:

Ha innsikt i hva et «grønt skifte» består i og hvorfor det er relevant for egen virksomhet.

Kursets innhold

I dette kurset får du en introduksjon til sentrale teorier, metoder og tilnærminger til bærekraft og grønn vekst frem mot 2030.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Bærekraft som konkurransefortrinn, som består av består av SLM-kursene SLM 4001 Bærekraft som konkurransekraft, SLM 4002 Bærekraftige forretningsmodeller og grønne innovasjoner, og SLM 4003 Bærekraftig markedsføring og kommunikasjon. Kursene er basert på kurset BIK 2950 Bærekraft som konkurransefortrinn, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits