SLM 3005 Digitialization and Change Capasity

SLM 3005 Digitialization and Change Capasity

Course code: 
SLM 3005
Department: 
Strategy and Entrepreneurship
Credits: 
0
Course coordinator: 
Ragnvald Sannes
Helene Loe Colman
Course name in Norwegian: 
Digitalisering og endringskapasitet
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

I dette kurset, «Digitalisering og endringskapasitet», skal vi se på nærmere på hvordan organisasjoner kan utvikle evne og kapasitet til å møte endrede omgivelser som fordrer stadige omstillings- og endringsprosesser.

Learning outcomes - Knowledge

Etter gjennomført kurs skal studentene;

  • Ha utviklet forskningsbasert kunnskap om endringsprosesser og endringsledelse
  • Ha fått innsikt i hvordan endringskapasitet kan bygges eller nedbrytes gjennom kontinuerlige endringer
Learning outcomes - Skills

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:

  • Analysere endringsutfordringer og planlegge endringsprosesser for å møte disse utfordringene
  • Analysere organisasjonens evne til å gjennomføre kontinuerlige endringer
General Competence

Studentene skal utvikle en kritisk og reflektert holdning og forståelse av kompleksiteten og dynamikken i endringsprosesser

Course content
  • Endringskontekst: organisasjon og omgivelser
  • Endringsledelse: ledelse og involvering
  • Endringskapasitet: håndtering av overlappende, kontinuerlige endringer
Teaching and learning activities

Kurset går over tre uker og gjennomføres med ukentlige nettforelesninger i kombinasjon med eget arbeid med kursmateriell og andre nettbaserte ressurser samt øvings- og refleksjonsoppgaver.

Litteraturlisten for kurset BIK 3053 Digitalt ledelse og strategi, finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien Digital ledelse og strategi, som består av de tre kursene SLM 3004 Organisere for digital innovasjon, SLM 3005 Digitalisering og endringskapasitet og SLM 3006 Digital strategi. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen BIK 3053 Digital ledelse og strategi, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
9 Hour(s)
Prepare for teaching
10 Hour(s)
Student's own work with learning resources
35 Hour(s)
Sum workload: 
54

Text for 0 credits