SLM 3004 Organizing for digital innovation

SLM 3004 Organizing for digital innovation

Course code: 
SLM 3004
Department: 
Strategy and Entrepreneurship
Credits: 
0
Course coordinator: 
Ragnvald Sannes
Course name in Norwegian: 
Organisere for digital innovasjon
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

I dette kurset «Organisere for digital innovasjon», skal vi se på nærmere på hvordan kjente metoder for digital innovasjon (for eksempel design thinking, lean startup og smidig utvikling) påvirker prinsipper for organisering.

Learning outcomes - Knowledge

Etter gjennomført kurs skal du:

  • Ha kjennskap til prinsippene for "smart og smidig" organisering (aktørorientert organisering)
  • Ha kjennskap til ulike eksempler/case for aktørorienterte organisasjoner
  • Ha kjennskap til ulike styringsmodeller for digitale endringer
Learning outcomes - Skills
  • Kunne å være en aktiv deltaker i arbeid med digital innovasjon
  • Kunne lede medarbeidere i en aktørorientert organisering

 

General Competence

Kunne være god bidragsyter som medlem i et tverrfaglig team som jobber med problemløsning.

Course content
  • Organisere for digital innovasjon
  • Aktørorienterte organisering
  • Strukturer for aktørorientert organisering
  • Ditt ansvar som teammedlem

 

Teaching and learning activities

Kurset går over tre uker og gjennomføres med ukentlige nettforelesninger i kombinasjon med eget arbeid med kursmateriell og andre nettbaserte ressurser samt øvings- og refleksjonsoppgaver.

Litteraturlisten for kurset BIK 3053 Digitalt ledelse og strategi, finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien Digital ledelse og strategi, som består av de tre kursene SLM 3004 Organisere for digital innovasjon, SLM 3005 Digitalisering og endringskapasitet og SLM 3006 Digital strategi. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen BIK 3053 Digital ledelse og strategi, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
9 Hour(s)
Prepare for teaching
10 Hour(s)
Student's own work with learning resources
35 Hour(s)
Sum workload: 
54

Text for 0 credits