SLM 3003 Digital Changes

SLM 3003 Digital Changes

Course code: 
SLM 3003
Department: 
Strategy and Entrepreneurship
Credits: 
0
Course coordinator: 
Ragnvald Sannes
Course name in Norwegian: 
Digitale endringer
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2021 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kurset er et av tre kurs i kursserien den digitale endringsagenten. En digital endringsagent er en som kan identifisere digitale muligheter, iverksette initiativ for å utforske disse, og kunne gjennomføre en prosess for å realisere tiltakene. Det forutsetter kunnskap om og grunnleggende ferdigheter i digitale verktøy, evne til å kunne drive digitale innovasjonsprosesser, og innsikt i hvordan kan organisere og gjennomføre endringer.

Formålet med kursene er å utvikle deltakernes digitale kompetanse og ferdigheter samt gjøre de i stand til å bidra til digitale endringer. 

I dette kurser er det fokus på digitalt endringsarbeid. Det omfatter å kunne håndtere reaksjoner som oppstår i en organisasjon samt å bidra til at de som skal iverksette en endring er organisert for å kunne lykkes.

Learning outcomes - Knowledge
  • Ha innsikt i tematikken mennesker og teknologi
  • Ha kjennskap til prinsippene for "smart og smidig" organisering (aktørorientert organisering)
  • Ha kjennskap til ulike eksempler/case for aktørorienterte organisasjoner
  • Ha innsikt i hvordan mennesker reagerer på endringer
  • Ha kjennskap til ulike teorier for endringsledelse
  • Ha kjennskap til ulike styringsmodeller for digitale endringer
Learning outcomes - Skills
  • Kunne å legge til rette for digitale endringer
General Competence

Kunne velge hensiktsmessige tilnærminger for å lykkes med digitale initiativ samt kunne håndtere reaksjoner som oppstår i en organisasjon i forbindelse med endring.

Course content
  • Mennesker og teknologi 
  • Organisere for digital innovasjon
  • Endringsledelse og digitalisering
Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Digital endringsagent, som består av består av SLM-kursene SLM 3001 Forstå digitale muligheter, SLM 3002 Digitalt innovasjonsarbeid, og SLM 3003 Digitale endringer. Kursene er basert på kurset BIK 2949 Den digitale endringsagenten, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits