SLM 2009 Å skape mening rundt endring

SLM 2009 Å skape mening rundt endring

Kurskode: 
SLM 2009
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Donatella De Paoli
Jon Erland B Lervik
Kursnavn på engelsk: 
Creating Meaning for Change
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset,  SLM 2009 Å skape mening rundt endring, skal studentene lære seg hvordan de kan bruke storytelling som verktøy for å skape mening rundt omstillings- og endringsprosesser.  Historier engasjerer og påvirker oss gjennom å spille på følelsene våre, og vi bruker dem – bevisst eller ubevisst – til å forstå omgivelsene våre. Derfor er storytelling spesielt godt egnet for å gi mening til endringer vi enten initierer selv eller forsøker å tilpasse oss til.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene ha tilegnet seg:

 • Forskningsbasert kunnskap om hvordan storytelling bidrar til å skape mening i endringsprosesser
 • Grunnleggende innsikt i narrative strukturer
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:

 • Kunne anvende prinsipper om effektiv storytelling til å skape mening rundt endring
Generell kompetanse
 • Utvikle en bevissthet til etiske dilemmaer i forholdet mellom mening og sannhet
Kursets innhold
 • Storytellingens relevans i omstillings- og endringsprosesser
  • Identifikasjon, mening og følelser
  • Konkurrerende historier
 • Hvordan historier fungerer
  • Narrativ tenkemåte
  • Karakterer, plott og omgivelser
  • Struktur for å skape og bruke historier
 • Storytellerens mørke sider
  • Når mening erstatter sannhet
  • Storytellerens etiske dilemmaer
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved felles online samlinger over 2 dager.

Litteraturlisten til BIK 2958 Ledelse under konstant endring finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Ledelse under konstant endring, som består av kursene SLM  2007 Å navigere i endring, SLM 2008 Å bygge endringskapasitet og SLM 2009 Å skape mening rundt endring. Kursene er basert på kurset BIK 2958 Ledelse under konstant endring, Dersom du har gjennomført tre kurs i denne kursserien, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen denne kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits