SLM 2009 Creating Meaning for Change

SLM 2009 Creating Meaning for Change

Course code: 
SLM 2009
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
0
Course coordinator: 
Donatella De Paoli
Jon Erland B Lervik
Course name in Norwegian: 
Å skape mening rundt endring
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

I dette kurset,  SLM 2009 Å skape mening rundt endring, skal studentene lære seg hvordan de kan bruke storytelling som verktøy for å skape mening rundt omstillings- og endringsprosesser.  Historier engasjerer og påvirker oss gjennom å spille på følelsene våre, og vi bruker dem – bevisst eller ubevisst – til å forstå omgivelsene våre. Derfor er storytelling spesielt godt egnet for å gi mening til endringer vi enten initierer selv eller forsøker å tilpasse oss til.

Learning outcomes - Knowledge

Etter gjennomført kurs skal studentene ha tilegnet seg:

 • Forskningsbasert kunnskap om hvordan storytelling bidrar til å skape mening i endringsprosesser
 • Grunnleggende innsikt i narrative strukturer
Learning outcomes - Skills

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:

 • Kunne anvende prinsipper om effektiv storytelling til å skape mening rundt endring
General Competence
 • Utvikle en bevissthet til etiske dilemmaer i forholdet mellom mening og sannhet
Course content
 • Storytellingens relevans i omstillings- og endringsprosesser
  • Identifikasjon, mening og følelser
  • Konkurrerende historier
 • Hvordan historier fungerer
  • Narrativ tenkemåte
  • Karakterer, plott og omgivelser
  • Struktur for å skape og bruke historier
 • Storytellerens mørke sider
  • Når mening erstatter sannhet
  • Storytellerens etiske dilemmaer
Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres ved felles online samlinger over 2 dager.

Litteraturlisten til BIK 2958 Ledelse under konstant endring finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Ledelse under konstant endring, som består av kursene SLM  2007 Å navigere i endring, SLM 2008 Å bygge endringskapasitet og SLM 2009 Å skape mening rundt endring. Kursene er basert på kurset BIK 2958 Ledelse under konstant endring, Dersom du har gjennomført tre kurs i denne kursserien, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen denne kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits