MRK 2734 Internasjonal markedsføring (BI Nettstudier) - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

MRK 2734 Internasjonal markedsføring (BI Nettstudier) - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Jon Bingen Sande

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Vår

Studiepoeng
9

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset MRK 2734 Internasjonal markedsføring er identisk med MRK 2733 Internasjonal markedsføring i faglig innhold. Kursene har imidlertid ulik eksamensform. MRK 2734 er således tilpasset studenter som gjennomfører kurskonseptet i sin helhet ved Senter for Nettstudier. For studenter som søker "Fjernundervisning som supplement", og ellers følger kursgjennomføringen ved en av BI Høyskolene, gjelder kursbeskrivelsen for MRK 2733 med tilhørende eksamensgjennomføring.

Kurset omhandler hvordan globaliseringskreftene påvirker alle organisasjoner, også de som bare opererer på hjemmemarkedet.

Mål
Kurset skal gi studentene kompetanse i å analysere interne og eksterne arbeidsbetingelsers påvirkning på bedriftens internasjonalisering, utvikle internasjonale markedsstrategier på basis av disse arbeidsbetingelsene og benytte kunnskapen i praktiske case.

Forkunnskaper
Generelle kunnskaper innenfor økonomisk-administrative fag.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Solberg, Carl Arthur. 2009. Internasjonal markedsføring. 8. utg. Oslo : Universitetsforlaget

Artikler:
Nes, Erik B. 2001. Norges Profil som Opprinnelsesland. Magma. 1. Tilgjengelig på http://www.sivil.no/magma/2001/01/061nes.html
Nes, E.B, Solberg, C.A. and Silkoset, R. 2007. The Impact of National Culture and Communication on Exporter-Distributor Relations and on Export Performance. International Business Review. Vol. 15, no 4
Roth, M.S. 1995. The Effects of Culture and Socioeconomics on the Performance of Global Brand Strategies. Journal of Marketing Research. Vol XXXII (May). 163-175


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
  • Den internasjonale konkurransearena
  • Internasjonaliseringsprosessen
  • Strategiutvikling på internasjonale markeder
  • Bruk av konkurransemidler i internasjonal markedsføring

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Gjennomføring
Nettstudier
Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Ved Senter for nettstudier benyttes studieguide som supplement til pensumlitteraturen. Studieguiden inneholder tips om studiet, fremdriftsplan, oppgaver og faglige artikler knyttet til ulike emner. Fagveiledningen gjennomføres bl.a. via internett, med fagsider og diskusjonsgrupper, samt ved frivillige oppgaveinnsendingsprogram.Eksamen
Nettstudier
I kurset er det fire case som skal løses og som blir evaluert. Individuelt eller grupper på 2-4 studenter løser ett case som innleveres skriftlig. Dette teller 40% av totalkarakteren i kurset.
De tre andre casene skal studentene besvare i en 4 timers individuell skriftlig eksamen som teller 60% av totalkarakteren.


Eksamenskode(r)
MRK 27341 Internasjonal markedsføring - skriftlig case, eksamen teller 40% for å oppnå godkjent karakter i MRK 2734, 9 studiepoeng.
MRK 27342 Internasjonal markedsføring - fire timers skriftlig eksamen, eksamen teller 60% for å oppnå godkjent karakter i MRK 2734, 9 studiepoeng.


Hjelpemidler til eksamen
Obligatorisk pensumlitteratur og egenproduserte notater til faget og caseløsningen.

Kontinuasjon
Dette kurset ble undervist siste gang våren 2011. Deretter tilbys kontinuasjonseksamen hvert semester tom. våren 2013. Ved kontinuasjon leverer studenten en individuell skriftlig case besvarelse og deltar i 4 timers eksamen på vanlig måte.

Tilleggsinformasjon