MAN 5042 Anvendt økonomi og ledelse

MAN 5042 Anvendt økonomi og ledelse

Kurskode: 
MAN 5042
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Anders Tveit
Emanuel Blattner
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5043 - 1. semester
MAN 5044 - 2. semester
Introduksjon

Hvordan tenker ledere i privat og offentlig sektor? Hva slags prinsipper går de etter når de tar sine beslutninger? Hva gjør de som lykkes og hvordan kan vi kvalitetssikre beslutninger over tid? Som samfunnsdeltakere ser vi daglig resultater i form av endringer i priser, renter og valutakurser.

Dette programmet skal gi deltakerne dypere innsikt i hvordan økonomien i et samfunn fungerer, og hvilken betydning økonomisk historiske hendelser har for lederbeslutninger i dag. Konjunkturbevegelser, samspillet mellom finansmarkedene, penge- og finanspolitiske tiltak samt økonomisk historiske utviklingstrekk, vil stå sentralt.

Tidligere studenter har brukt ord som lærerikt, morsomt, engasjerende og interessant for å beskrive programmet. Grunnen er at vi har plukket ut nyttige, anvendbare kunnskaper innen fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og økonomisk historie. Disse presenteres i et pedagogisk opplegg som gjør at du som deltaker utnytter dine erfaringer, opplever et godt læringsmiljø og gjennom det føler mestring og læring.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført program skal du ha opparbeidet deg kunnskap om hvordan økonomiske forhold og økonomisk politikk gir oss resultat vi daglig observerer. Du skal også vite hvordan du kan holde deg oppdatert innen fagområdene.

 

Ferdighetsmål

Etter gjennomført program skal du kunne tolke økonomiske forhold i samfunnet og integrere disse i dine lederbeslutninger. Du skal også kunne kommunisere samfunnsøkonomisk informasjon og diskutere betydning og konsekvenser for egen organisasjon.
 

Holdningsmål

Etter gjennomført program skal du kunne analysere en sak fra forskjellige synsvinkler og kunne vise hvordan strategisk tenkning gir oss resultat vi daglig observerer.

Kursets innhold

1. og 2. samling: Makroøkonomi
3. samling: Økonomisk historie
4. samling: Mikroøkonomi
5. samling: Bedriftsøkonomi
6. samling: Anvendt økonomi og ledelse

Læreprosess og tidsbruk

Programmet gjennomføres med seks samlinger over to semestere, totalt ca. 150 timer.

Veiledningstilbudet vil være noe ulikt på de forskjellige Executive Master of Management Program. Det vil bli gitt personlig veiledning og veiledning under forelesning. Generelt kan studentene forvente rådgivende veiledning, ikke evaluerende veiledning. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

Studentene evalueres gjennom prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren og en individuell 3 timers skoleeksamen som teller 40%. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Alle eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50421
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50422
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Ja3 Time(r)
  • Enkel kalkulator
Individuell Individuell 3 timers skriftlig eksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50421
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Enkel kalkulator
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Individuell 3 timers skriftlig eksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50422
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bowhill, Bruce 2008 Business planning and control: integrating accounting, strategy and people   John Wiley & Sons  
Fellman, Susanna 2008 Creating Nordic capitalism: the business history of a competitive periphery   Palgrave Macmillan  
Schiller, Bradley R. cop. 2016 The Economy Today 14th ed McGraw-Hill  
Aliber, Robert Z.; Kindleberger, Charles P. 2015 Manias, panics and crashes: a history of financial crises 7th ed Palgrave Macmillan  
Wray, L. Randall   Why Minsky Matters 2016 Princeton University Press  

Anbefalt/Recommended

Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Steigum, Erling 2004 Moderne makroøkonomi Moderne makroøkonomi   Gyldendal akademisk Kapittel 2

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Artikler, kapitler og case som oppgis i tilknytning til hver enkelt samling