MAN 5042 Anvendt økonomi og ledelse

MAN 5042 Anvendt økonomi og ledelse

Kurskode: 
MAN 5042
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
30
Kursansvarlig: 
Anders Tveit
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Master of Management
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5043 - 1. semester
MAN 5044 - 2. semester
Introduksjon

Alt er økonomi. Produktene vi skaper. Hvilke vi kjøper. Hvilke vi hater og hvilke vi elsker. Uansett hvilken jobb du har trenger du kunnskap om økonomi.

Dette masterprogrammet gir deg økonomisk forståelse på mange plan. Fra globale tema som økonomisk velstand og utvikling via hvordan markedsøkonomier virker til analyser av bedrifters regnskap og investeringer. Du utvikler også dine skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner slik at du får større gjennomslagskraft.   

Tidligere studenter har brukt ord som lærerikt, morsomt, engasjerende og interessant for å beskrive programmet. Grunnen er at vi har plukket ut nyttige, anvendbare kunnskaper innen fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og økonomisk historie. Disse presenteres i et pedagogisk opplegg som gjør at du som deltaker utnytter dine erfaringer, opplever et godt læringsmiljø og gjennom det føler mestring og læring.

Programmet passer for deg som ønsker en innføring og for deg som ønsker å friske opp kunnskaper innen økonomi. Målet er å gi deg tyngden du trenger til å jobbe med det du vil.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført program skal du kunne reflektere rundt økonomiske problemstillinger på mange plan. Det være seg fra bedrifters situasjon i et samfunnsøkonomisk perspektiv via historiske erfaringer til intern verdiskapning og hvilket potensial bedrifter har økonomisk sett. Du vil også vite hvordan du kan holde deg oppdatert innen fagområdene.

Ferdighetsmål

Etter gjennomført program skal du kunne innhente data og bruke disse sammen med økonomisk teori til å løse praktiske problemstillinger. Gjennom praktiske øvelser vil du også lære å kommunisere økonomiske tema, skriftlig og muntlig slik at du når frem med ditt budskap.

Holdningsmål

Etter gjennomført program skal du ha styrket din evne til analytisk tenkning. Du skal også kunne vurdere hvilken betydning en økonomisk situasjon har sett fra forskjellige synsvinkler.

Kursets innhold

Global økonomi: Hvordan måler vi et lands resultater? Hvilke faktorer er viktig for økonomisk vekst? Hvordan kan økonomisk politikk brukes å bedre levestandarden?  

 

Økonomi i et historisk perspektiv: Hvordan har bedrifter historisk sett håndtert endringer i makroøkonomiske omgivelser? Hvorfor har slike endringer funnet sted? Hvorfor er forståelsen for endringer i bedriftens kontekst - dvs. i kultur, institusjoner og teknologi, så viktig for bedriftens beslutningssituasjon?

 

Bedrifters struktur og markedssituasjon: Hvilken betydning har bedrifters kostnadsstruktur? Hvilke forhold tar bedriftsledere hensyn til når de fatter sine økonomiske beslutninger? Hvilken betydning har konkurransesituasjonen? Hvorfor kan lønnsomhet for et land være forskjellig fra bedriftsøkonomisk lønnsomhet?

 

Bedriftsøkonomisk analyse: Hvilke ferdigheter og kunnskaper innen analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger er avgjørende? Hvordan analysere bedrifters regnskap og investeringer?

 

Anvendt økonomi og ledelse: Hvordan tenke holistisk? Hvordan kan økonomisk forståelse gjøre at vi fatter beslutninger som er i samsvar med viktige utviklingstrekk i økonomien?

Læreprosess og tidsbruk

I programmet kombineres samlinger med nettstudier. Antall samlinger er seks, fordelt over to semestre, totalt ca. 150 timer.

Prosjektoppgaven som teller 60 % av totalkarakteren, startes opp på første samling og utvikles gjennom innleveringer og tilbakemeldinger. I denne kommunikasjonen benyttes læringsplattform og videokonferanser. Arbeidene kan forbedres så lenge programmet pågår.

Video benyttes som introduksjon til de forskjellige temaene. Dessuten blir videokonferansene filmet. For at deltakerne skal kunne planlegge studiehverdagen beskrives oppgaver knyttet til samlingenes tema, i prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer. Programmet avsluttes med en individuell 3 timers skoleeksamen som teller 40 %.

Begge eksamener må bestås for at vitnemål i programmet skal bli tildelt.

Generelt kan det forventes rådgivende veiledning, ikke evaluerende. Veiledningstilbudet er estimert til 4 timer pr. oppgave.

Prosjektoppgaven inngår i gradens selvstendige arbeid, jf Forskrift om krav til mastergrad, tilsvarende 18 studiepoeng pr. program. For graden Executive Master of Management vil det selvstendige arbeidet bestå av summen av prosjektoppgaver fra tre program.

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ It's learning eller annet kursmateriell.

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50421
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei2 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 50422
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Ja3 Time(r)
  • Enkel kalkulator
Individuell Individuell 3 timers skriftlig eksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:2 Semester
Kommentar:Prosjektoppgave, teller 60% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50421
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Enkel kalkulator
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Individuell 3 timers skriftlig eksamen, teller 40% av totalkarakteren.
Eksamenskode:MAN 50422
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bowhill, Bruce 2008 Business planning and control: integrating accounting, strategy and people   John Wiley & Sons  
Schiller, Bradley R.; Gebhardt, Karen 2016 The economy today 14e [edition] McGraw-Hill Education  
François Bourguignon 2017 The Globalization of Inequality   Princeton University Press  
Robert C. Allen 2011 Global economic history   Oxford University Press  

Anbefalt/Recommended

Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Steigum, Erling 2004 Moderne makroøkonomi Moderne makroøkonomi   Gyldendal akademisk Kapittel 2

No importance set

No type set
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote

Notes to students:

Artikler, kapitler og case som oppgis i tilknytning til hver enkelt samling