MAN 2971/2972 Transaksjoner og omorganiseringer

MAN 2971/2972 Transaksjoner og omorganiseringer

Kurskode: 
MAN 2971/2972
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skatte- og avgiftsrett, Spesialisering
Undervisningstermin(er): 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon: 

I dette kurset gjennomgår man konkret de juridiske konstruksjoner som benyttes og den skattemessige behandlingen av dette. For å forstå grensene for gjennomskjæring legges det vekt på å forstå de forretningsmessige formål i forbindelse med omorganisering

Deltakerne vil kunne analysere grensen mellom nødvendig skatteplanlegging og omgåelse ved omdannelser, samt forstå generasjonsskifte i et skatte- og avgiftsperspektiv. Det legges stor vekt på nye regler om omorganisering på tvers av landegrensene. Programmet vil også behandle internasjonale omorganiseringer bl.a. i lys av EUs fusjonsdirektiv.

Læringsmål: 

Kunnskapsmål – ha kjennskap til regler om

Forholdet mellom selskapsrett, regnskapsrett og skatterett om transaksjoner og omordanisering
Systematisering omdannelse – begreper
Forretningsmessige formål med omorganiseringer
Skattemessig kontinuitet ved omorganiseringer
Fusjoner
Fisjoner
Drop down
Konserninterne overføringer
Omdannelse
Aksjesalg for hele virksomheter
Innmatsalg vs aksjesalg
Gjennomskjæring ved transaksjoner
Dispensasjoner
Opphør - likvidasjon
Konkurs
Internasjonale omorganiseringer
Transaksjonsomkostninger
Generasjonsskifte og arveavgift
Tilpasninger og gjennomskjæring
Endringsforslag om omorganisering
Avgifter ved omorganisering
EUs fusjonsdirektiv

Ferdighetsmål: 

Forstå forskjellige juridiske konstruksjoner som brukes ved omorganiseringer
se samspillet mellom forskjellige rettsområder ved omorganisering
kunne analysere grensen mellom nødvendig skatteplanlegging og omgåelse ved omdannelser
forstå generasjonsskifte i et skatte- og avgiftsperspektiv
 

Holdningsmål: 

Studentene skal gis et solid teoretisk fundament for å håndtere de mange kompliserte samspill av regler ved omorganisering og den skattemessige behandling

Kursets innhold: 

Begreper og inndelinger
Forretningsmessige behov
Fusjon
Fisjon
Konserninterne overføringer
Omdannelse
Regnskapsmessige tilnærminger
Innmatsalg
Aksjesalg
Likvidasjon
Internasjonale omorganiseringer
Finansdepartementets høringsutkast til endringer
Generasjonsskifte
Omgåelse
EUs merger directiv

Dataverktøy: 
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon: 

Tillit og redelighet er avgjørende for all akedemisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Forkunnskapskrav: 

Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder. Grunnleggende innsikt i selskapsbeskatning er nødvendig. En dags undervisning er på engelsk og noe av eksamensoppgaven. Grunnleggende engelskkunnskaper er nødvendig, men intet skal besvares på engelsk.

TypeVektingTilsynDurationHjelpemidlerGruppering (størrelse)Kommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN29721
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Invigilation4 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Tospråklig ordbok, morsmål - engelsk
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Skattelovsamling
Individuell MAN 29721 - 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2972, 9 studiepoeng.

Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29711
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100No invigilation1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)MAN 29711 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2971, 6 studiepoeng.

Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Invigilation
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Tospråklig ordbok, morsmål - engelsk
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Skattelovsamling
Varighet:4 Time(r)
Kommentar: MAN 29721 - 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2972, 9 studiepoeng.

Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode:MAN29721
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:No invigilation
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:MAN 29711 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2971, 6 studiepoeng.

Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode:MAN 29711
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
200