MAN 2971/2972 Transaksjoner og omorganiseringer

MAN 2971/2972 Transaksjoner og omorganiseringer

Kurskode: 
MAN 2971/2972
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eivind Furuseth
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skatte- og avgiftsrett, Spesialisering
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset gjennomgår man konkret de juridiske konstruksjoner som benyttes og den skattemessige behandlingen av dette. For å forstå grensene for gjennomskjæring legges det vekt på å forstå de forretningsmessige formål i forbindelse med omorganisering

Deltakerne vil kunne analysere grensen mellom nødvendig skatteplanlegging og omgåelse ved omdannelser, samt forstå generasjonsskifte i et skatte- og avgiftsperspektiv. Det legges stor vekt på nye regler om omorganisering på tvers av landegrensene. Programmet vil også behandle internasjonale omorganiseringer bl.a. i lys av EUs fusjonsdirektiv.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål – ha kjennskap til regler om

Forholdet mellom selskapsrett, regnskapsrett og skatterett om transaksjoner og omordanisering
Systematisering omdannelse – begreper
Forretningsmessige formål med omorganiseringer
Skattemessig kontinuitet ved omorganiseringer
Fusjoner
Fisjoner
Drop down
Konserninterne overføringer
Omdannelse
Aksjesalg for hele virksomheter
Innmatsalg vs aksjesalg
Gjennomskjæring ved transaksjoner
Dispensasjoner
Opphør - likvidasjon
Konkurs
Internasjonale omorganiseringer
Transaksjonsomkostninger
Generasjonsskifte og arveavgift
Tilpasninger og gjennomskjæring
Endringsforslag om omorganisering
Avgifter ved omorganisering
EUs fusjonsdirektiv

Ferdighetsmål

Forstå forskjellige juridiske konstruksjoner som brukes ved omorganiseringer
se samspillet mellom forskjellige rettsområder ved omorganisering
kunne analysere grensen mellom nødvendig skatteplanlegging og omgåelse ved omdannelser
forstå generasjonsskifte i et skatte- og avgiftsperspektiv
 

Holdningsmål

Studentene skal gis et solid teoretisk fundament for å håndtere de mange kompliserte samspill av regler ved omorganisering og den skattemessige behandling

Kursets innhold

Begreper og inndelinger
Forretningsmessige behov
Fusjon
Fisjon
Konserninterne overføringer
Omdannelse
Regnskapsmessige tilnærminger
Innmatsalg
Aksjesalg
Likvidasjon
Internasjonale omorganiseringer
Finansdepartementets høringsutkast til endringer
Generasjonsskifte
Omgåelse
EUs merger directiv

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Tillit og redelighet er avgjørende for all akedemisk virksomhet. Å vise akademisk redelighet er faglige ansattes og studenters ansvar, og prinsippene er nedfelt i BIs regelverk.

Forkunnskapskrav

Studentene forutsettes å ha arbeidet minst to år med skatte- og avgiftsrett på heltid og ha relativt god innsikt i norske skatteregler, og en fortrolighet med bruk av juridiske kilder. Grunnleggende innsikt i selskapsbeskatning er nødvendig. En dags undervisning er på engelsk og noe av eksamensoppgaven. Grunnleggende engelskkunnskaper er nødvendig, men intet skal besvares på engelsk.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN29721
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja4 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Tospråklig ordbok, morsmål - engelsk
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Skattelovsamling
Individuell MAN 29721 - 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2972, 9 studiepoeng. Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 29711
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
-
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 2)MAN 29711 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2971, 6 studiepoeng. Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Tospråklig ordbok, morsmål - engelsk
 • Bok: Norges Lover, Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
 • Skattelovsamling
Varighet:4 Time(r)
Kommentar: MAN 29721 - 4 timers individuell skriftlig eksamen; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2972, 9 studiepoeng. Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode:MAN29721
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-2)
Hjelpemidler:
Varighet:1 Semester
Kommentar:MAN 29711 - Prosjektoppgave; teller 100% for å oppnå karakter i kurset MAN 2971, 6 studiepoeng. Begge kurs / eksamener må bestås for at kursbevis i programmet skal bli tildelt.
Eksamenskode:MAN 29711
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
200
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.