FIN 3512 Corporate Finance - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

FIN 3512 Corporate Finance - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Knut Sagmo

Institutt
Institutt for finans

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Engelsk

Innledning


Læringsmål


  Forkunnskaper


  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Hillier, David ... [et al.]. 2013. Corporate finance. Second European ed. McGraw-Hill Higher Education. Latest edition

  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Berk, Jonathan, Peter DeMarzo. 2014. Corporate finance : the core. 3rd ed., Global ed. Pearson. 270

  Emneoversikt

   Dataverktøy


   Læreprosess og tidsbruk    Eksamen


    Eksamenskode(r)


    Hjelpemidler til eksamen


    Kontinuasjon


    Tilleggsinformasjon