FIN 3512 Corporate Finance

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

FIN 3512 Corporate Finance

Kursansvarlig
Knut Sagmo

Institutt
Institutt for finansiell økonomi

Semester
Vår

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Engelsk

Innledning


Læringsmål

  Forkunnskaper


  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Hillier, David ... [et al.]. 2013. Corporate finance. 2nd European ed. McGraw-Hill Educationa

  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Berk, Jonathan and Peter DeMarzo. 2011. Corporate Finance. 2nd ed. Pearson. 270

  Emneoversikt

   Dataverktøy


   Læreprosess og tidsbruk


    Eksamen


    Eksamenskode(r)


    Hjelpemidler til eksamen


    Kontinuasjon


    Tilleggsinformasjon