FAK 2628 Forsikrings- og erstatningsrett

FAK 2628 Forsikrings- og erstatningsrett

Kurskode: 
FAK 2628
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Harald Benestad Anderssen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Kurs i Forsikring
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk/Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er primært beregnet for ansatte i forsikringsnæringen som har arbeidsoppgaver med juridisk innhold. Kurset er obligatorisk til Forsikringseksamen.

Kunnskapsmål

Studentene skal få en bred innføring i norsk forsikrings- og erstatningsrett.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne anvende erstatningsrett og forsikringsrett i praktisk arbeid, så vel i forbindelse med rådgivning av kunder som ved skadebehandling og oppgjør av forsikringer.

Holdningsmål

Gjennom kurset tilsiktes studentene å opparbeide en bevisst holdning til at de valg de i sin yrkesutøvelse må treffe, eller råd de må gi, først og fremst har stor betydning for andre.

Kursets innhold

Erstatningsrett:

 •  Erstatning i og utenfor kontraktsforhold
 •  Erstatningsrettens stilling
 •  Ansvarsgrunnlaget
 •  Årsakssammenheng
 •  Erstatningens størrelse

Forsikringsrett:

 •  Forsikringsavtalen m.m.
 •  Partenes plikter ved avtaleinngåelsen
 •  Forutsetninger for selskapets ansvar
 •  Identifikasjon
 •  Selskapets ansvar for redningsomkostninger.
 •  Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen
 •  Omfanget av forsikringen
 •  Erstatningsoppgjøret
Læreprosess og tidsbruk

Deltid
Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium og mulighet til å levere 4 innsendingsoppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på 2 studiesamlinger (1+3 dager). Deltakelse på samling er en del av kurset. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kunnskap om norsk forsikringsvirksomhet og sentrale forsikringsrettslige bestemmelser.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
FAK 26286
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja4 Time(r)
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Individuell Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen.
Eksamenskode:FAK 26286
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning28Time(r)Deltakelse på intensivundervisning 4 dager
Innlevering(er)16Time(r)4 innsendingsoppgaver
Selvstudium120Time(r)Arbeid med pensumstoff og oppgaver/aktiviteter på Its learning
Selvstudium32Time(r)Eksamensforberedeser
Eksamen4Time(r)Eksamen
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:28 Time(r)
Kommentar:Deltakelse på intensivundervisning 4 dager
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:16 Time(r)
Kommentar:4 innsendingsoppgaver
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:120 Time(r)
Kommentar:Arbeid med pensumstoff og oppgaver/aktiviteter på Its learning
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:32 Time(r)
Kommentar:Eksamensforberedeser
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:4 Time(r)
Kommentar:Eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Engstrøm, Bjørn; BI Forsikring cop. 2009 Erstatningsrett: en innføring 4. utg BI Forsikring  
Anderssen, Harald Benestad; Bakke-Nielsen, Joakim; Haugen, Jan M. 2015 Forsikringsrett: en innføring 6. utg BI Handelshøyskolen