BIK 2003 Personalledelse

BIK 2003 Personalledelse

Kurskode: 
BIK 2003
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cathrine Filstad
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Våre ansatte er vår viktigste ressurs” er en påstand vi ofte møter. Hva betyr det og hvordan synliggjøres og tilrettelegges for dette i organisasjonen? Kurset skal gi oversikt over personaladministrasjon, personalledelse og HRs oppgaver og ansvar i dagens arbeidsliv. Dette inkluderer ledelse på alle nivåer. Kriterier for det gode arbeidsmiljø, personalpolitikk, rekrutteringspolitikk, motivasjon, kunnskapsmål, læring, holdninger og trening vil være sentrale temaer i kurset. Kurset inkluderer også lover, avtaler, samfunnsforhold og arbeidsrett.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:
Ha tilegnet seg en oversikt over viktige prinsipper og oppgaver i moderne personalledelse
Ha fått kunnskap om hvilke HR-aktiviteter som er positivt relatert til organisatorisk effektivitet, og hvordan planlegge, utforme og implementere slike HR–aktiviteter
Ha kunnskap om relevante lov-, avtaleverk og samfunnsforhold som påvirker ledelse av medarbeidere.

 

Ferdighetsmål

Bli mer bevisst sin rolle som personalleder og/eller HR-ansvarlig og hvordan HR-ledelse best kan påvirke organisatoriske resultater.
Kunne ta i bruk viktige prinsipper og oppgaver som gjennomgås i kurset ved utøvelse av personalledelse

Holdningsmål

Se verdien i å kunne videreutvikle seg som HR-leder og/eller som ansvarlig for HR-alktiviteter i en organisasjon
Se potensialet i å se utviklingsmuligheter for den enkelte medarbeider og organisasjonen som helhet

Kursets innhold
 • Prinsipper og praksis i moderne personalledelse
 • Personalfunksjonens utvikling
 • Personalpolitikk
 • Læring, kompetanse og karriereutvikling
 • Lønn og belønning
 • Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse
 • Medarbeidersamtaler
 • Rekruttering av medarbeidere
 • Sosiale ytelser
 • Etikk, arbeidsrett og personalledelse
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 42 undevisningstimer, eller som nettstudium i kombinasjon med samlinger. 

Som en del av læringsprosessen, skal deltakerne bidra med et innlegg på BIs læringsplattform fra et nærmere delfinert emne.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Det anbefales grunnleggende kunnskaper og/eller erfaring innen organisasjon og ledelse.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 20031
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja5 Time(r)
 • Bok: Storeng, N.H. og Beck, T.H. og Due Lund, A. Arbeidsrett. Cappelen Akademisk Forlag.
Individuell En 5-fem timers individuell skriftlig eksamen.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Bok: Storeng, N.H. og Beck, T.H. og Due Lund, A. Arbeidsrett. Cappelen Akademisk Forlag.
Varighet:5 Time(r)
Kommentar: En 5-fem timers individuell skriftlig eksamen.
Eksamenskode: BIK 20031
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Einarsen; Ståle Skogstad; Anders 2011 Det Gode arbeidsmiljø: krav og utfordringer 2. utg Fagbokforl  
Storeng, Nils H.; Beck, Tom Henrik; Lund, Arve Due 2017 Arbeidsrett 10. utg Cappelen Damm akademisk  
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Laudal, Thomas; Mikkelsen, Aslaug 2014 Strategisk HRM Strategisk HRM   Cappelen Damm akademisk Publiseres på It's Learning. Kap 2 (87-105).
Kvalnes, Øyvind cop. 2012 Etikk og samfunnsansvar Etikk og samfunnsansvar   Universitetsforl Publiseres på It's Learning. Kap 3,4 og 5. (23-41).

No importance set

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Kuvaas, Bård; Dysvik, Anders 2016 Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: evidensbasert HRM 3. utg Fagbokforlaget