MAN 5137 Management of Learning and Change I

MAN 5137 Management of Learning and Change I

Course code: 
MAN 5137
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
15
Course coordinator: 
Ide Katrine Birkeland
Course name in Norwegian: 
Ledelse av læring og endring I
Product category: 
Executive
Portfolio: 
EMM - Educational Leadership, Specialisation
Semester: 
2021 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Master
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Course codes for multi- or associated courses.
MAN 5138 - første semester
MAN 5139 - andre semester
Introduction

I dette programmet fokuseres det på å heve kandidatens forståelse for grunnleggende teorier innen skole- og forbedringsledelse, samt en forbedret kompetanse i analyse av egen virksomhet. 

Dette programmet lærer kandidaten hva ledelse innebærer av muligheter og utfordringer, hvorfor ledelse i skolen er viktig og hvordan rollen som klasseleder best kan utformes.  

Målgruppen er lærere og mellomledere som har ambisjoner om å ta lederansvar og øke til ledelseskapasitet. 

Programmet er utviklet og gjennomføres spesielt for KS (kommunesektorens organisasjon).

Learning outcomes - Knowledge

Kandidaten ... 

‒ har avansert kunnskap innenfor skoleeffektivitet og ledelse, ulike eierstyringsmodeller for skolen, hvordan dette påvirker elevenes læringsutbytte, elevresultater på egen skole i forhold til elevgrunnlag, stabilitet og variasjon over tid  

‒ har inngående kunnskap om vitenskapelig metode som setter dem i stand til å vurdere den kunnskap og de data som produseres om skoleutvikling  

‒ kan anvende kunnskap på nye områder innenfor skoleutvikling

Learning outcomes - Skills

Kandidaten ... 

‒ kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer for skoleutvikling 

‒ kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor skoleledelse og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning, herunder team og kollegaveiledning. 

‒ kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte og på den måten kunnskap og data som publiseres om skoleutvikling

General Competence

Kandidaten ... 

‒ kan analysere og løfte frem viktigheten av barn og ungdoms læring og utvikling i diskusjoner om skolens prioriteringer, organisering og arbeidsformer.  

‒ kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre prosjekter som tar sikte på å øke elevenes læring og velvære 

‒ har trygghet, kompetanse og vilje til å delta i debatten om skoleutvikling både internt og eksternt.

Course content
 • Skoleeffektivitet og ledelse på egen skole   

 • Skoleledelse i teori og praksis    

 • Lærende ledelse 

 • Hva måler nasjonale prøver og kompetansetester 

 • Mål, resultatmåling og resultatoppfølging i skolen 

 • Profesjonelle læringsfellesskap 

 • Læringsmiljø 

 • Pedagogisk analyse 

 • Evidensbasert ledelse 

 • Ledelse av menneskelige ressurser (HRM) 

 • Motivasjon 

 • Klasseledelse 

 • Personlighet 

 • Selvledelse 

Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Dette kurset har overlappende emner med programmet "Ledelse i skolen" og "Lederskap og omstilling i skolen". For studenter som tar sikte på å ta en Master of Management grad er det viktig å være klar over at overlappende kurs ikke kan inngå i graden, jfr. UHL § 3-5.

 

Ved for eksempel samlinger utenlands eller ved gjesteforelesere, så kan deler av undervisningen foregå på engelsk

Qualifications
 • You have a Bachelor’s degree – 180 study points/credits – from a college, university or the equivalent. .
 • You are at least 25 years of age.
 • You have four years of work experience fulltime.  For applicants who have a Master’s degree, the requirement is three years.
Required prerequisite knowledge

Bachelor degree or equivalent and 4 years of work experience. Please consult our student regulations.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
MAN 51371
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No3 Week(s)Group/Individual (1 - 3)Students are assessed on the basis of a paper, Counts for 100%. The paper is written over a three-week period and can be written individually or in groups of up to 3 students. The term paper can be written in groups of up to 2 students. The period provided for this is 3 weeks. The maximum number of pages is 15.
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration:3 Week(s)
Comment:Students are assessed on the basis of a paper, Counts for 100%. The paper is written over a three-week period and can be written individually or in groups of up to 3 students. The term paper can be written in groups of up to 2 students. The period provided for this is 3 weeks. The maximum number of pages is 15.
Exam code:MAN 51371
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Course codeCredit reduction
MAN 5148100
MAN 3127/3128/3129/3130100
MAN 3131/3132/3133/3134100
MAN 5133100
MAN 3135/3136/3137/3138100
MAN 5167100
Credit reductions:
Course code:MAN 5148
Credit reduction:100
Course code:MAN 3127/3128/3129/3130
Credit reduction:100
Course code:MAN 3131/3132/3133/3134
Credit reduction:100
Course code:MAN 5133
Credit reduction:100
Course code:MAN 3135/3136/3137/3138
Credit reduction:100
Course code:MAN 5167
Credit reduction:100
Reduction description

Sperre mot tilsvarende kurs og programmer - 1. året i EMM med spesialisering i skoleledelse.

Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
75 Hour(s)
Examination
25 Hour(s)
Prepare for teaching
95 Hour(s)
Student's own work with learning resources
205 Hour(s)
Sum workload: 
400

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 15 ECTS credit corresponds to a workload of at least 400 hours.