BIK 2948 Design thinking for innovation

BIK 2948 Design thinking for innovation

Course code: 
BIK 2948
Department: 
Marketing
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Nina Veflen
Course name in Norwegian: 
Design Thinking for nyskaping
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Special Course
Semester: 
2023 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Nyskaping, alt fra små skrittvise produktendringer til radikale, er det bedriftene skal leve av i fremtiden. Nyskaping er verdiskaping. Utfordringen er at mange nyskapinger ikke blir tatt godt imot av markedet. Å utvikle nye produkter og tjenester som treffer er rett og slett vanskelig. De produktutviklerne som lykkes kjennetegnes ved at de er både kreative og systematisk, at de er i stand til å lede tverrfaglig sammensatte grupper, og ikke minst, at de er gode til både å skaffe markedsinnsikt og til å teste ulike løsninger på markedet. En god produktutvikler er en markedsorientert produktutvikler.

Formålet med dette kurset er å gi studentene den kunnskapen, de verktøyene og de ferdighetene de trenger for å bli markedsorienterte produktutviklere. Studentene skal lære seg å gjennomføre utviklingsprosesser ved hjelp av Design Thinkings. De skal lære seg å samle inn markedsinformasjon, utvikle enkle prototyper, gjennomføre markedstester og lage enkle forretningsplaner. Kurset passer for studenter som ønsker å ta en aktiv rolle i forhold til utvikling i sin bedrift (både offentlige og private). Gjennom dette kurset vil studentene få de verktøyene og den kunnskapen de trenger for å lykkes med produktutvikling i dagens marked.

Learning outcomes - Knowledge

Etter fullført kurs skal studentene kunne:

 • Redegjøre for Design Thinking og hvordan denne utviklingsprosessen kan føre til verdiskaping.
 • Redegjøre for suksessfaktorer for produktutvikling
 • Redegjøre for utfordringer ved implementering av Design Thinking.
 • Forklare betydningen av god markedsforståelse for nyskaping.
 • Beskrive hvordan man kan skaffe seg relevant markedsinnsikt
 • Beskrive hvorfor og hvordan vi gjennomfører markedstesting
 • Beskrive enkle teknikker for å utvikle forretningsplaner
Learning outcomes - Skills

Etter fullført kurs skal studentene kunne:

 • Strukturere en Design Thinking produktutviklingsprosess
 • Beherske teknikker for å skaffe markedsinnsikt
 • Utvikle enkle konsepter og prototyper.
 • Gjennomføre enkle prototype/konsept-tester
 • Utarbeide enkle forretningsplaner
General Competence

Studentene skal gjennom dette kurset bli gjort oppmerksom på betydningen av å vektlegge samfunnsansvar og foreta etiske betraktninger ved nyskaping.

Course content
 • Design Thinking for innovasjon
 • Suksessfaktorer for nyutvikling
 • Verktøy for generering av markedsinnsikt
  • Observasjonsteknikker
  • Intervjuteknikker
  • Crowdsourcing
 • Verktøy og prosedyrer for gjennomføring av enkle markedstester
  • Prototypeutvikling og testing
  • Konsepttesting
 • Canvas forretningsplanutvikling
Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Required prerequisite knowledge

Dette kurset har ingen forkunnskapskrav.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
BIK 29481
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No1 Semester(s)Group/Individual (1 - 3)Prosjektoppgave
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration:1 Semester(s)
Comment:Prosjektoppgave
Exam code:BIK 29481
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
28 Hour(s)
Group work / Assignments
17 Hour(s)
Examination
70 Hour(s)
Student's own work with learning resources
85 Minute(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.