BIK 2948 Marked Oriented Product Development

BIK 2948 Marked Oriented Product Development

Course code: 
BIK 2948
Department: 
Marketing
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Nina Veflen
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Special Course
Semester: 
2018 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Nyskaping, alt fra små skrittvise produktendringer til radikale innovasjoner, er det bedriftene skal leve av i fremtiden. Nyskaping er verdiskaping. Utfordringen er at mange nyskapinger ikke blir tatt godt imot av markedet. Å utvikle nye produkter og tjenester som treffer er rett og slett vanskelig. De produktutviklerne som lykkes kjennetegnes ved at de er både kreative og systematisk, at de er i stand til å lede tverrfaglig sammensatte grupper, og ikke minst, at de er gode til både å skaffe markedsinnsikt og til å teste ulike løsninger på markedet. En god produktutvikler er en markedsorientert produktutvikler.

Formålet med dette kurset er å gi studentene den kunnskapen, de verktøyene og de ferdighetene de trenger for å bli markedsorienterte produktutviklere. Studentene skal lære seg å gjennomføre produktutviklingsprosesser som tar utgangspunkt i en god forståelse av markedet. De skal lære seg å samle inn markedsinformasjon, utvikle enkle prototyper, gjennomføre markedstester og lage enkle forretningsplaner. Kurset passer for studenter som ønsker å fylle rollen som produktutvikler/ produktsjef/ markedsansvarlig i offentlig eller privat sektor. Gjennom dette kurset vil studentene få de verktøyene og den kunnskapen de trenger for å lykkes med produktutvikling i dagens marked.

Learning outcomes - Knowledge

Etter fullført kurs skal studentene kunne:

 • Redegjøre for ulike produktutviklingsprosesser
 • Redegjøre for suksessfaktorer for produktutvikling
 • Forklare betydningen av god markedsforståelse for nyskaping.
 • Beskrive hvordan man kan skaffe seg relevant markedsinnsikt
 • Beskrive hvorfor og hvordan vi gjennomfører markedstesting
 • Beskrive enkle teknikker for å utvikle forretningsplaner
Learning outcomes - Skills

Etter fullført kurs skal studentene kunne:

 • Strukturere en produktutviklingsprosess
 • Beherske teknikker for å skaffe markedsinnsikt
 • Utvikle enkle konsepter og prototyper.
 • Gjennomføre enkle prototype/konsept-tester
 • Utarbeide enkle forretningsplaner
Learning Outcome - Reflection

Studentene skal gjennom dette kurset bli gjort oppmerksom på betydningen av å vektlegge samfunnsansvar og foreta etiske betraktninger ved nyskaping.

Course content
 • Produktutviklingsprosesser
  • Design Thinking
  • Lean Start-Up
  • Stage-gate
  • House of Quality
 • Suksessfaktorer for nyutvikling
 • Verktøy for generering av markedsinnsikt
  • Observasjonsteknikker
  • Intervjuteknikker
  • Crowdsourcing
 • Verktøy og prosedyrer for gjennomføring av enkle markedstester
  • Prototypeutvikling og testing
  • Konsepttesting
 • Canvas forretningsplanutvikling
Learning process and requirements to students

Læringsprosessen vil ta utgangspunkt i konkrete problemstillinger som studenten kjenner fra eget liv/ egen arbeidsplass. Samlingene, som vil bestå av både forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og presentasjoner, vil bli strukturert i moduler.  På disse samlingene vil studentene få kunnskap om og ferdigheter i bruk av produktutviklingsverktøy. Mellom modulene skal studentene jobbe med en praktisk problemstilling. Studentene vil få tilgang til digitale ressurser og få tilbakemelding på innlevert og presentert materiale.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Required prerequisite knowledge

Dette kurset har ingen forkunnskapskrav.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
BIK 29481
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No1 Semester(s)Group/Individual (1 - 3)Prosjektoppgave
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration:1 Semester(s)
Comment:Prosjektoppgave
Exam code:BIK 29481
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Blank, Steve 2013 The four steps to the epiphany 5th ed S. Blank  
Osterwalder, Alexander; Engetrøen, Ragnhild; Papadakos, Trish 2015 Vinnende verdiforslag: hvordan skape produkter og tjenester som kundene vil ha : kom igang med   Cappelen Damm akademisk  
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
    Kapitler og artikler som blir delt ut gjennom kurset      

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Kelley, Tom; Littman, Jonathan; IDEO (Firm) 2016 The art of innovation: lessons in creativity from IDEO, America's leading design firm New edition Profile Books