MAN 5140 Ledelse av læring og endring II

MAN 5140 Ledelse av læring og endring II

Kurskode: 
MAN 5140
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Program of study: 
Executive Master of Management - med spesialisering i skoleledelse
Kursansvarlig: 
Johan From
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Skoleledelse, Spesialisering
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Kurs med hjelpekoder
Kurskoder for multi- og assosierte kurs
MAN 5141 - første semester
MAN 5142 - andre semester
Introduksjon

Dette programmet lærer deg hva ledelse innebærer av muligheter og utfordringer, hvorfor ledelse i skolen er viktig og hvordan rollen som klasseleder best kan utformes. Programmet er utviklet og gjennomføres spesielt for KS (kommunesektorens organisasjon).

Kunnskapsmål

Programmet vil gi studentene avansert kunnskap om:

•    Betydningen av ledelse
•    Relasjonsledelse og ledelse av kunnskapsorganisasjoner
•    Gjeldende juridiske rammebetingelser for skoleledere, herunder elevens rett til et godt skolemiljø, §§ 9 A-3 til 9 A -5, krenkelsesbegrepet, og elevenes rett til å bli hørt, ansettelser, best kvalifiserte 

Kandidaten vil etter endt program kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i skolesektorens historie, tradisjoner, og egenart.

Ferdighetsmål

Etter endt program kan kandidaten:

 • Lede skolen i retning av en stadig mer avansert kunnskapsorganisasjon
 • Vurdere den kunnskap og de data som publiseres om skoleutvikling
Generell kompetanse

Kandidaten skal kunne løfte frem viktigheten av barn og ungdoms læring og utvikling i diskusjoner om skolens prioriteringer, organisering og arbeidsformer. De skal kunne ha trygghet, kompetanse og vilje til å delta i debatten om skoleutvikling både internt og eksternt.

Kursets innhold
 • Betydningen av ledelse
 • Endringsledelse
 • Generell ledelse
 • Lærende ledelse
 • Juridiske rammebetingelser for endring
 • Arbeidsrettslige emner; overtallighet, best kvalifisert, oppsigelser
 • Kultur i skolen som ressurs og hinder for læring, utvikling og endring
 • Kommunikasjon som skaper læring, utvikling og endring
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Programmet gjennomføres over syv samlinger. I mellomperiodene vil det bli utstrakt bruk av nettbaserte øvelser slik at undervisningstiden blir totalt ca. 75 timer. Programmet bygger på et ”blended learning”-konsept, dvs. en undervisningsform der samlinger og nettstøttet læring er de to hoved undervisningsformene. 

I programmer hvor det ikke er obligatorisk fremmøte er det studentens ansvar å innhente informasjon som er gitt på forelesning, men som ikke fremkommer på programmets hjemmeside/ Itslearning eller annet kursmateriell.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dette kurset har overlappende emner med programmet "Ledelse i skolen" og programmet "Ledelse og omstilling i skolen". For studenter som tar sikte på å ta en Master of Management grad er det viktig å være klar over at overlappende kurs ikke kan inngå i graden, jfr. UHL § 3-5.

 

Ved for eksempel samlinger utenlands eller ved gjesteforelesere, så kan deler av undervisningen foregå på engelsk.

Kvalifikasjoner
 • Du har fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende.
 • Du har fylt 25 år.
 • Du har fire års yrkeserfaring full tid. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.
Forkunnskapskrav

Generelt opptakskrav: 180 studiepoeng samt 4 års yrkeserfaring. Se forøvrig opptaksvilkår

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MAN 51401
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave 100%. Prosjektoppgaven deles ut ved oppstart av kurset og leveres inn etter endt kurs. Oppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Studentene evalueres gjennom en prosjektoppgave 100%. Prosjektoppgaven deles ut ved oppstart av kurset og leveres inn etter endt kurs. Oppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.
Eksamenskode:MAN 51401
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
MAN 5148100
MAN 3127/3128/3129/3130100
MAN 3131/3132/3133/3134100
MAN 5133100
MAN 3135/3136/3137/3138100
MAN 5167100
Credit reductions:
Kurskode:MAN 5148
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3127/3128/3129/3130
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3131/3132/3133/3134
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5133
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 3135/3136/3137/3138
Credit reduction:100
Kurskode:MAN 5167
Credit reduction:100
Reduction description

Sperre mot tilsvarende kurs og programmer - 1. året i EMM med spesialisering i skoleledelse.

Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.