KLS 3402 Bærekraftig eventledelse

KLS 3402 Bærekraftig eventledelse

Kurskode: 
KLS 3402
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Terje Gaustad
Linn-Birgit Kampen Kristensen
Emnenavn på engelsk: 
Sustainable Event Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Creative Industries Management - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et praktisk orientert kurs hvor studentene får øvelse i å gjennomføre et mest mulig bærekraftig event. Festivaler og events er viktige arenaer for kreativ næring. I dette kurset bidrar studentene til å planlegge og gjennomføre et event. Studentene skal i løpet av kurset planlegge, gjennomføre og evaluere eventet. Studentene vil bli rekruttert til grupper med spesifikt ansvar for ulike deler av eventet.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg kunnskaper om veien fra en eventidé til planlegging, gjennomføring og evaluering av eventet. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om organisatoriske, økonomiske og markedsføringsmessige sider ved eventledelse.

Ferdighetsmål

I løpet av kurset skal studentene utvikle ferdigheter til å planlegge og gjennomføre et event. De skal også velge en fordypning hvor de vil tilegne seg særlige ferdigheter i grupper.

Generell kompetanse

Studentene skal i løpet av kurset utvikle en forståelse for betydningen av bærekraft i eventer. De skal utvikle sin evne til å forstå sin rolle i større og mindre grupper. I tillegg skal de utvikle et reflektert forhold til ulike aspekter ved samarbeid både internt i studentgrupper og ut mot næringslivet.

Kursets innhold
  • Eventplanlegging – profil, programmering og arenabruk
  • Teamarbeid for å gjennomføre et prosjekt
  • Bærekraftige eventer
  • HMS og sikkerhet under arrangementer
  • Usikkerhet og risikohåndtering
  • Kommunikasjon og markedsføring av eventer
  • Praktisk økonomistyring, budsjettering og budsjettanvendelse
  • Evaluering av eventer
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, gjesteforelesninger og gruppearbeid. Dette er et praktisk orientert kurs hvor studentene skal planlegge, gjennomføre og evaluere et event. Studentene jobber i grupper med spesifikt ansvar for ulike deler av eventet.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
KLS 34021
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Nei1 SemesterIndividuell Alle eksamenselementer må være bestått for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskategori:
Aktivitet
Vurderingsform:
Klassedeltakelse
Eksamenskode:
KLS 34022
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei1 SemesterIndividuell Aktiv klassedeltagelse. Ytterligere informasjon blir gitt ved kursstart. Alle eksamenselementer må være bestått for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:1 Semester
Kommentar:Alle eksamenselementer må være bestått for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: KLS 34021
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Aktivitet
Vurderingsform:Klassedeltakelse
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:1 Semester
Kommentar:Aktiv klassedeltagelse. Ytterligere informasjon blir gitt ved kursstart. Alle eksamenselementer må være bestått for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: KLS 34022
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Forberedelse til undervisning
50 Time(r)
Innlevering(er)
40 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.