KLS 3402 Eventledelse

KLS 3402 Eventledelse

Kurskode: 
KLS 3402
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Sigrid Røyseng
Kursnavn på engelsk: 
Event Management
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette er et praktisk orientert kurs hvor studentene får øvelse i å gjennomføre et event. Festivaler og events er viktige arenaer for kreativ næring. I dette kurset inviterer vi den kreative næringen som holder til i Nydalen (TV Norge, Riksteatret, Egmont, Nordisk Film, SONY Music Norway, feelgood, Lydbokforlaget, Bestselgerforlaget, Kulturtanken, SF Kino Storo, m.fl.) til å bidra til et planlagt og studentdrevet event på BI. Studentene skal i løpet av kurset planlegge, gjennomføre og evaluere eventet. Studentene vil bli rekruttert til grupper med spesifikt ansvar for ulike deler av eventet.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg kunnskaper om veien fra en eventidé til planlegging, gjennomføring og evaluering av eventet. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om organisatoriske, økonomiske og markedsføringsmessige sider ved eventledelse.

Ferdighetsmål

I løpet av kurset skal studentene utvikle ferdigheter til å planlegge og gjennomføre et event. De skal også velge en fordypning hvor de vil tilegne seg særlige ferdigheter i grupper.

Holdningsmål

Studentene skal i løpet av kurset utvikle en forståelse for betydningen av bærekraft i eventer. De skal utvikle sin evne til å forstå sin rolle i større og mindre grupper. I tillegg skal de utvikle et reflektert forhold til ulike aspekter ved samarbeid både internt i studentgrupper og ut mot næringslivet.

Kursets innhold
 • Eventplanlegging – profil, programmering og arenabruk
 • Teamledelse og -deltakelse
 • Prosjektledelse
 • Bærekraftige eventer
 • HMS og sikkerhet under arrangementer
 • Kommunikasjon og markedsføring av eventer
 • Økonomistyring, budsjettering og budsjettanvendelse
 • Evaluering av eventer
 • Avtaleinngåelser – avtalejuss
 • Økonomistyring; budsjettering og budsjettanvendelse
 • Evaluering av eventer
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger, gjesteforelesninger og gruppearbeid. Dette er et praktisk orientert kurs hvor studentene skal planlegge, gjennomføre og evaluere et event. Studentene jobber i grupper med spesifikt ansvar for ulike deler av eventet.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
60
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
KLS 34021
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Klassedeltakelse
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Aktiv klassedeltagelse. Ytterligere informasjon blir gitt ved kursstart.
Eksamenskode: 
KLS 34022
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Forberedelse til undervisning
50 Time(r)
Innlevering(er)
40 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.