GRA 6287 Internship for Master i forretningsjus og økonomi

GRA 6287 Internship for Master i forretningsjus og økonomi

Kurskode: 
GRA 6287
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
12
Kursansvarlig: 
Siv Jønland Staubo
Emnenavn på engelsk: 
Internship for MSc in Law and Business
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i forretningsjus og økonomi
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Master
Resit exam semesters: 
2022 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

DETTE KURSET VIL KUN TILBYS SOM KONTINUASJONSEKSAMEN VÅREN 2022.

Et internship gir en mulighet til å jobbe heltid hos en bedrift, mens du er student. Du søker på internship i et selskap basert på både det selskapet søker og ditt masterstudium. Internshipet vil gi deg verdifull innsikt i utfordringer i den virkelige verden innen jus eller jus og økonomi/finans/business eller økonomi/finans/business, og vil hjelpe deg med å anvende akademiske kunnskap på dagligdagse utfordringer i et selskap.

Kunnskapsmål

Studenten skal vise følgende kompetanse etter å ha gjennomført et internship:

  • Kunnskap om sentrale praktiske problemstillinger i det daglige arbeidet i selskapet.
  • Kunnskap om problemer som involverer jus og/eller økonomi og eller finans i selskapet.
  • Kunnskap om arbeidsdagens utfordringer med å løse problemer relatert til et eller flere av hovedtemaene i mastergraden din.
Ferdighetsmål
  • Evne til å definere og utføre oppgaver som krever forståelse for usikkerhet og endring.
  • Evne til å støtte forslag til praktiske løsninger med faglig forsvarlig analyse.
  • Evne til å samarbeide og å jobbe i team eller med en kollega.
Generell kompetanse
  • Kunne vurdere og utvise skjønn
  • Forståelse av kompleksiteten i beslutningsprosesser knyttet til et eller flere av hovedtemaene i mastergraden din.
  • Åpenhet for ideer fra flere perspektiver.
Kursets innhold

Studentene skal jobbe 8 uker i et valgt selskap, og blir tildelt oppgaver av selskapet. På slutten av internshipet skal studenten skrive en oppgave relatert til erfaringene hun/han har gjort seg. 

Hver student har rett til maksimalt tre timers veiledning på oppgaven.

Som en del av dette kurset er det obligatorisk å delta i et "employability" kurs.

Intershipet kan være betalt eller ubetalt.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Internshipets varighet er 8 uker full tid. Et godkjent internship gir 12 ECTS.

Studenter må være på jobb i henhold til avtalen med firmaet de er utplassert. På slutten av internshipet skal studentene skrive en oppgave.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Deltakelse forutsetter at du ikke har hengefag og at du finner ditt eget internship. See studentportalen for detaljert praktisk informasjon. 

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62871
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
100Nei2 Måned(er)Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:2 Måned(er)
Kommentar:
Eksamenskode:GRA62871
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 12 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 320 timer.