GRA 6287 Internship for Master i forretningsjus og økonomi

GRA 6287 Internship for Master i forretningsjus og økonomi

Kurskode: 
GRA 6287
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
12
Kursansvarlig: 
Siv Jønland Staubo
Emnenavn på engelsk: 
Internship for MSc in Law and Business
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i forretningsjus og økonomi
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Et internship gir en mulighet til å jobbe heltid hos en organisasjon/bedrift, mens du er student. På denne måten får du verdifull inssikt i virkelige utfordringer og i løpet av et internship får du brukt din akademisk kunnskap på dagligdagse utfordringer i et selskap.  

For å gå godkjent internship som en del av graden, må du søke i henhold til BIs prosedyrer, samt levere en gyldig låæringskontrakt. Dette må gjøres innen fristen før oppstart av praksisoppholdet.

 

Kunnskapsmål

Studenten skal vise følgende kompetanse etter å ha gjennomført et internship:

 • Kunnskap om sentrale praktiske problemstillinger i det daglige arbeidet i selskapet.
 • Kunnskap om problemer som involverer jus og/eller økonomi og eller finans i selskapet.
 • Kunnskap om arbeidsdagens utfordringer med å løse problemer relatert til et eller flere av hovedtemaene i mastergraden din.
Ferdighetsmål
 • Evne til å definere og utføre oppgaver som krever forståelse for usikkerhet og endring.
 • Evne til å støtte forslag til praktiske løsninger med faglig forsvarlig analyse.
 • Evne til å samarbeide og å jobbe i team eller med en kollega.
Generell kompetanse
 • Kunne vurdere og utvise skjønn
 • Forståelse av kompleksiteten i beslutningsprosesser knyttet til et eller flere av hovedtemaene i mastergraden din.
 • Åpenhet for ideer fra flere perspektiver.
Kursets innhold

Se undervisnings- og læringsaktiviteter.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Studentene skal jobbe 8 uker i en valgt organisasjon eller bedrift, og blir tildelt oppgaver av selskapet. Internshipet kan være betalt/ubetalt. På slutten av internshipet skal studenten skrive en oppgave relatert til erfaringene hun/han har gjort seg. 

Studentene forventes å delta i følgende aktiviteter:

 • Obligatorisk nline employability kurs før søknadsprosessen
 • Individuell veiledning - inntil tre timer
 • Internship kick-off økt – inntil 1 time
 • Semesteroppgaveveiledning – inntil 1 time
 • Refleksjonsseminar – inntil 3 timer
 • For mer informasjon om søknadsprosessen, frister, lenker til læringskontrakten og karriereportalen der BI Internship-stillinger legges ut, og ressurser angående BI Internship-kurset, vennligst besøk Student Portal.   
 • Studenter må være på jobb i henhold til avtalen med firmaet de er utplassert. På slutten av internshipet skal studentene skrive en oppgave.
 • Internshipets varighet er 8 uker full tid. Et godkjent internship gir 12 ECTS kun dersom studenten har bestått eksamen.
 • Innleveringsoppgaven skal leveres individuelt. 

 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Deltakelse forutsetter at du ikke har hengefag og at du finner ditt eget internship. See studentportalen for detaljert praktisk informasjon. 

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA 62871
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
100Nei2 Måned(er)Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:2 Måned(er)
Kommentar:
Eksamenskode:GRA 62871
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 12 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 320 timer.