GRA 6287 Internship for Master i forretningsjus og økonomi

GRA 6287 Internship for Master i forretningsjus og økonomi

Kurskode: 
GRA 6287
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
12
Kursansvarlig: 
Siv Jønland Staubo
Emnenavn på engelsk: 
Internship for MSc in Law and Business
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i forretningsjus og økonomi
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Et internship gir en mulighet til å jobbe heltid hos en bedrift, mens du er student. Du søker på internship i et selskap basert på både det selskapet søker og ditt masterstudium. Internshipet vil gi deg verdifull innsikt i utfordringer i den virkelige verden innen jus eller jus og økonomi/finans/business eller økonomi/finans/business, og vil hjelpe deg med å anvende akademiske kunnskap på dagligdagse utfordringer i et selskap.

Kunnskapsmål

Studenten skal vise følgende kompetanse etter å ha gjennomført et internship:

  • Kunnskap om sentrale praktiske problemstillinger i det daglige arbeidet i selskapet.
  • Kunnskap om problemer som involverer jus og/eller økonomi og eller finans i selskapet.
  • Kunnskap om arbeidsdagens utfordringer med å løse problemer relatert til et eller flere av hovedtemaene i mastergraden din.
Ferdighetsmål
  • Evne til å definere og utføre oppgaver som krever forståelse for usikkerhet og endring.
  • Evne til å støtte forslag til praktiske løsninger med faglig forsvarlig analyse.
  • Evne til å samarbeide og å jobbe i team eller med en kollega.
Generell kompetanse
  • Kunne vurdere og utvise skjønn
  • Forståelse av kompleksiteten i beslutningsprosesser knyttet til et eller flere av hovedtemaene i mastergraden din.
  • Åpenhet for ideer fra flere perspektiver.
Kursets innhold

Studentene skal jobbe 8 uker i et valgt selskap, og blir tildelt oppgaver av selskapet. På slutten av internshipet skal studenten skrive en oppgave relatert til erfaringene hun/han har gjort seg. 

Hver student har rett til maksimalt tre timers veiledning på oppgaven.

Som en del av dette kurset er det obligatorisk å delta i et "employability" kurs.

Intershipet kan være betalt eller ubetalt.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Internshipets varighet er 8 uker full tid. Et godkjent internship gir 12 ECTS.

Studenter må være på jobb i henhold til avtalen med firmaet de er utplassert. På slutten av internshipet skal studentene skrive en oppgave.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Deltakelse forutsetter at du ikke har hengefag og at du finner ditt eget internship. Se studentportalen for detaljert praktisk informasjon. 

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
GRA62871
Karakterskala:
Bestått/ikke bestått
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
100Nei2 Måned(er)Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:2 Måned(er)
Kommentar:
Eksamenskode:GRA62871
Karakterskala:Bestått/ikke bestått
Kontinuasjon:Eksamen påfølgende semester, deretter ved neste ordinære gjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 12 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 320 timer.