PRK 3400 Professional Copywriting - RE-SIT EXAMINATION

PRK 3400 Professional Copywriting - RE-SIT EXAMINATION

Course code: 
PRK 3400
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Ratna Elisabet Kamsvåg
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Communication Management - Programme Course
Semester: 
2019 Autumn
Active status: 
Re-sit exam
Resit exam semesters: 
2019 Autumn
2020 Spring
Resit exam info

This course was taught for the last time in autumn 2018. Last re-sit examiniations will be offered in the autumn of 2019 and spring 2020.

Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

For å lykkes som aktør i PR og markedskommunikasjon, må man forstå prinsipper for god skriftlig kommunikasjon. Et dårlig skriftspråk svekker organisasjonens troverdighet utad, men også internt, spesielt for den som har skrevet teksten. Gode tekster starter med et godt forarbeid gjennom målrettet research, kartlegging og planlegging. Utformingen baseres på kunnskap, og tilpasses sjanger, modelleser og formål. I tillegg til å være godt skrevet, skal teksten også være korrekt med utgangspunkt i norsk standard.

Kunnskap tilegnet i dette kurset er verdifull og overførbar kompetanse til alt arbeid som forutsetter kommunikasjonsferdigheter.

Learning outcomes - Knowledge
 • Mestre alle faser av skriveprosessen, helt fra idé og research til språkvask
 • Kunne orientere seg i et sjangerlandskap i endring
 • Forstå hvordan egen tekst oppfattes av andre
Learning outcomes - Skills
 • Identifisere sjangerkonvensjoner
 • Utforme sjangersterke tekster
 • Beherske godt språk (i henhold til norsk standard)
 • Identifisere leser
 • Finne, forme og vinkle stoff
 • Gi en organisasjon troverdighet gjennom godt tekstarbeid
General Competence
 • Forstå skribentens etiske forpliktelser
 • Utøve etisk dømmekraft
 • Rolleforståelse knyttet til organisasjonens interne og eksterne hensyn
Course content

Kurset er lagt opp etter pedagogiske prinsipper for å kunne utvikle et godt skriftspråk. Dette innebærer blant annet en hyppig veksling mellom korte forelesninger, lærerstyrt aktivitet i timene og arbeid på egenhånd. Tekstskaping som prosess gjennom deling og samarbeid er sentralt i kurset.

 • Hva er en tekst (sakprosa)?
 • Skape virkelighet gjennom tekst.
 • Målbærende tekster med ulike fortellerstemmer.
 • Sjanger som begrepet og strategisk grep.
 • Idériket: kreativitet, frihet og begrensning.
 • Troverdighet i tekst.
 • Språkets estetiske dimensjon.
 • Norsk standard.
 • Å skrive seg inn i akademia.
 • Å skrive av seg akademia.
 • Tekst i presentasjoner.
Teaching and learning activities

Kurset vil hovedsakelig bestå av forelesninger med vekt på skriveøvelser for studentene. Studentene forventes å ta med sine egne PC-er (eller Mac-er) til undervisningen. Undervisningen bygger på pensumlitteraturen for kurset, selv om det først og fremst legges vekt på praktisk skrivetrening i gjennomføringen. Undervisningen organiseres i hele seminardager og gjennomføres som et intensivt kurs.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Required prerequisite knowledge

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
PRK 34001
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal examiner with external supervisor
Resit:
Examination when next scheduled course
100No1 Semester(s)Individual
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Individual
Duration:1 Semester(s)
Comment:
Exam code:PRK 34001
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Portfolio assessment
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching on Campus
36 Hour(s)
Group work / Assignments
56 Hour(s)
Student's own work with learning resources
82 Hour(s)
Examination
26 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.