DIG 3420 Communication and Involvement

DIG 3420 Communication and Involvement

Course code: 
DIG 3420
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
15
Course coordinator: 
Mona Kristin Solvoll
Cathrine von Ibenfeldt
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Digital Communication and Marketing - Programme Courses
Semester: 
2019 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Course codes for multi- or associated courses.
DIG 3421 - Høstsemester
DIG 3422 - Vårsemester
Introduction

Kurset består av fire deler: digital engasjement, digital kommunikasjon, merkevarebygging og krisekommunikasjon. Det er forankret i teorier om markedskommunikasjon, overtalelse, påvirkningsmuligheter og effekter. Engasjement kan være både positiv og negativt. Sentrale tema er hvordan engasjement kobles til viral kommunikasjon, budskap og merkevarer. Et viktig mål i kurset er at studentene skal kunne analysere og bruk digitale medier i praksis.

Learning outcomes - Knowledge
 • Analysere og diskutere bruken av digitale medier, både på individnivå, gruppenivå og samfunnsnivå.
 • Beskrive kjerneteorier knyttet til kommunikasjon og merkevarer.
 • Kritisk diskutere påvirkningsmuligheter i og effekter av kommunikasjon.
Learning outcomes - Skills
 • Nyttiggjøre relevant teori, nøkkelkonsepter og prinsipper for å forstå digital kommunikasjon, merkevarebygging og engasjement (positivt og negativt)
 • Analysere digitalt engasjement via sosiale mediekanaler og
 • Evaluere effektiviteten av kommunikasjonsinnsats
General Competence
 • Beherske god kildebruk og referanseteknikk
 • Samarbeide med andre og aktivt dele tilegnet kunnskap
 • Benytte digitale kommunikasjonsplattformer
 • Holde en presentasjon og gi tilbakemelding på andres arbeid
Course content

Del 1 - Digital engasjement

 • Digital historieforteller med bruk av audiovisuelle virkemidler
 • Prinsipper for god skriftlig og visuell kommunikasjon
 • Teamarbeid; design og grafisk arbeid i praksis
 • Introduksjon til kommunikasjonsstrategi og taktiske virkemidler, eks. «influencers»
 • Etisk dømmekraft

Del 2 - Digital kommunikasjon

 • Ulike former for kommunikasjon
 • Relasjoner til interessegrupper
 • Omdømme og samfunnsansvar
 • Funksjoner og verktøy innen kommunikasjon, samt målemetoder
 • Teorier om påvirkning og overtalelse

Del 3 - Merkevarebygging

 • Funksjoner og verktøy innen markedskommunikasjon
 • Aktivisme og brukeropplevelser, identitet og kultur
 • Publikums informasjonsbehandling og beslutningsprosesser
 • Modeller for holdninger og adferd, tillit og lojalitet
 • Effektiv kommunikasjon og målinger

Del 4 - Krisekommunikasjon

 • Negativ engasjement
 • «Issue management», grunnleggende teorier
 • Utvikle strategier og planer for effektiv bruk av digitale medier før, under og etter krisen
Teaching and learning activities

Workshops, seminargrupper, forelesninger i klasserom, gjesteforelesere, studentpresentasjoner, nettbaserte læringsaktiviter, praktiske oppgaver knyttet til digitale, sosiale plattformer.  

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Required prerequisite knowledge

Ingen

Exam categoryWeightInvigilationDurationSupport materialsGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
DIG 34201
Grading scale:
Pass/fail
Grading rules:
Internal examiner with external supervisor
Resit:
Examination every semester
0No2 Month(s)Group (2 - 4)
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
DIG 34202
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal examiner with external supervisor
Resit:
Examination every semester
40Yes3 Hour(s)
 • No support materials
Individual
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
DIG 34203
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal examiner with external supervisor
Resit:
Examination when next scheduled course
40No12 Week(s)Group/Individual (1 - 4)
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
DIG 34204
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal examiner with external supervisor
Resit:
Examination when next scheduled course
20No2 Week(s)Group/Individual (1 - 4)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:0
Invigilation:No
Grouping (size):Group (2-4)
Support materials:
Duration:2 Month(s)
Comment:
Exam code:DIG 34201
Grading scale:Pass/fail
Resit:Examination every semester
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:40
Invigilation:Yes
Grouping (size):Individual
Support materials:
 • No support materials
Duration:3 Hour(s)
Comment:
Exam code:DIG 34202
Grading scale:ECTS
Resit:Examination every semester
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:40
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-4)
Support materials:
Duration:12 Week(s)
Comment:
Exam code:DIG 34203
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:20
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-4)
Support materials:
Duration:2 Week(s)
Comment:
Exam code:DIG 34204
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching on Campus
39 Hour(s)
Prepare for teaching
40 Hour(s)
Group work / Assignments
60 Hour(s)
Examination
25 Hour(s)
Student's own work with learning resources
56 Hour(s)
Teaching on Campus
40 Hour(s)
Prepare for teaching
40 Hour(s)
Group work / Assignments
60 Hour(s)
Examination
40 Hour(s)
Sum workload: 
400

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 15 ECTS credit corresponds to a workload of at least 400 hours.