DIG 3420 Communication and Involvement

DIG 3420 Communication and Involvement

Course code: 
DIG 3420
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
15
Course coordinator: 
Cathrine von Ibenfeldt
Alexander Buhmann
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Digital Communication and Marketing - Programme Courses
Semester: 
2020 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Course codes for multi- or associated courses.
DIG 3421 - Høstsemester
DIG 3422 - Vårsemester
Introduction

Kurset består av fire deler: digital engasjement, digital kommunikasjon, merkevarebygging og krisekommunikasjon. De to første delene går i høstsemesteret, de to andre i vårsemesteret.

Kurset er forankret i teorier om markedskommunikasjon, overtalelse, påvirkningsmuligheter og effekter.

Kurset handler først og fremst om engasjement, som  kan være både positiv og negativt. Sentrale tema er hvordan engasjement kobles til viral kommunikasjon, budskap og merkevarer. Et viktig mål i kurset er at studentene skal kunne analysere og bruk digitale medier i praksis.

Learning outcomes - Knowledge
 • Analysere og diskutere bruken av digitale medier, både på individnivå, gruppenivå og samfunnsnivå.
 • Beskrive kjerneteorier knyttet til kommunikasjon og merkevarer.
 • Kritisk diskutere påvirkningsmuligheter i og effekter av kommunikasjon.
Learning outcomes - Skills
 • Nyttiggjøre relevant teori, nøkkelkonsepter og prinsipper for å forstå digital kommunikasjon, merkevarebygging og engasjement (positivt og negativt)
 • Analysere digitalt engasjement via sosiale mediekanaler og
 • Evaluere effektiviteten av kommunikasjonsinnsats
General Competence
 • Beherske god kildebruk og referanseteknikk
 • Samarbeide med andre og aktivt dele tilegnet kunnskap
 • Benytte digitale kommunikasjonsplattformer
 • Holde en presentasjon og gi tilbakemelding på andres arbeid
Course content

Del 1 - Digital engasjement

 • Digital historieforteller med bruk av audiovisuelle virkemidler
 • Prinsipper for god skriftlig og visuell kommunikasjon
 • Teamarbeid i praksis
 • Introduksjon til kommunikasjonsstrategi og taktiske virkemidler, eks. bruk av «influencers» og "hashtags"
 • Etisk dømmekraft

Del 2 - Digital kommunikasjon

 • Bruk av sosiale medier i ulike bransjer
 • Kommunikasjonsbegrep- og teorier
 • Relasjoner til interessegrupper
 • Omdømme og samfunnsansvar
 • Funksjoner og verktøy innen kommunikasjon, samt målemetoder

Del 3 - Merkevarebygging

 • Funksjoner og verktøy innen markedskommunikasjon
 • Aktivisme og brukeropplevelser, identitet og kultur
 • Publikums informasjonsbehandling og beslutningsprosesser
 • Modeller for holdninger og adferd, tillit og lojalitet
 • Effektiv kommunikasjon og målinger

Del 4 - Krisekommunikasjon

 • Negativ engasjement
 • «Issue management», grunnleggende teorier
 • Utvikle strategier og planer for effektiv bruk av digitale medier før, under og etter krisen
Teaching and learning activities

Workshops, seminargrupper, forelesninger i klasserom, gjesteforelesere, studentpresentasjoner, nettbaserte læringsaktiviter, praktiske oppgaver knyttet til digitale, sosiale plattformer.  

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Required prerequisite knowledge

Ingen

Exam categoryWeightInvigilationDurationSupport materialsGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
DIG 34201
Grading scale:
Pass/fail
Grading rules:
Internal examiner with external supervisor
Resit:
Examination every semester
0No2 Month(s)Group (2 - 4)
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
DIG 34202
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal examiner with external supervisor
Resit:
Examination every semester
40Yes3 Hour(s)
 • No support materials
Individual
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
DIG 34203
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal examiner with external supervisor
Resit:
Examination when next scheduled course
40No12 Week(s)Group/Individual (1 - 4)
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
DIG 34204
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal examiner with external supervisor
Resit:
Examination when next scheduled course
20No2 Week(s)Group/Individual (1 - 4)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:0
Invigilation:No
Grouping (size):Group (2-4)
Support materials:
Duration:2 Month(s)
Comment:
Exam code:DIG 34201
Grading scale:Pass/fail
Resit:Examination every semester
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:40
Invigilation:Yes
Grouping (size):Individual
Support materials:
 • No support materials
Duration:3 Hour(s)
Comment:
Exam code:DIG 34202
Grading scale:ECTS
Resit:Examination every semester
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:40
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-4)
Support materials:
Duration:12 Week(s)
Comment:
Exam code:DIG 34203
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:20
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-4)
Support materials:
Duration:2 Week(s)
Comment:
Exam code:DIG 34204
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching on Campus
39 Hour(s)
Prepare for teaching
40 Hour(s)
Group work / Assignments
60 Hour(s)
Examination
25 Hour(s)
Student's own work with learning resources
54 Hour(s)
Teaching on Campus
42 Hour(s)
Prepare for teaching
40 Hour(s)
Group work / Assignments
60 Hour(s)
Examination
40 Hour(s)
Sum workload: 
400

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 15 ECTS credit corresponds to a workload of at least 400 hours.